Energie-audit voor kantoren, bedrijfspanden en opslagruimtes

Grotere woningcorporaties moeten aan de energie-audit voldoen voor hun kantoor-, bedrijfs- en opslagruimtes. Zo geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan na overleg met Aedes. Eerder liet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op aandringen van Aedes weten dat corporaties geen energie-audit hoeven uit te voeren. Dit bericht is dus ten dele waar.

Afgelopen zomer ontstond verwarring over de auditplichtigheid van corporaties, nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) corporaties attendeerde op de verplichte energie-audit. De VNG geeft aan dat deze verplichting voor de corporaties alleen geldt voor de eigen kantoor-, bedrijfs- en opslagruimtes. Dus niet voor woningen. Aedes overlegde hierover met de VNG omdat niet de RVO, maar de gemeente van bedrijven kan eisen dat zij een energie-audit uitvoeren.

Kleinere corporaties ontzien

De auditplichtigheid wat betreft kantoor-, bedrijfs- en opslagruimtes geldt alleen wanneer de corporatie:

  • minimaal 250 medewerkers in dienst heeft of
  • een jaaromzet van 50 miljoen euro én een balanstotaal van 43 miljoen euro heeft.

Inhoudelijke informatie over de audit is te vinden op www.rvo.nl/eed. Aedes adviseert corporaties om contact op te nemen met de gemeente voor specifieke vragen over bijvoorbeeld gedeeltelijke vrijstellingen, de toetsing van de energie-audit en het tijdsverloop hiervan.

Energie-Efficiency Richtlijn

In 2012 stelde de Europese Commissie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De EED moet zorgen voor een energiebesparing van 20 procent in 2020. Deze Europese richtlijn bevat verplichtingen voor landen en voor bedrijven, waaronder de genoemde energie-auditverplichting voor grotere ondernemingen.

Bron: www.aedes.nl