De levenscyclus van vastgoed

Hoe maak je een gebouw zo prettig, gezond en duurzaam mogelijk voor eigenaar én gebruiker? Het geheim van slim vastgoedbeheer zit ‘m in een integrale benadering.

In elke levensfase van een gebouw staan vastgoedeigenaren voor verschillende vraagstukken. Wat is de staat van het gebouw? Is er asbest aanwezig? Hoe verbeter ik de energieprestatie? Elke levensfase vraagt om een andere aanpak.

Inzicht in de feiten

Inzicht in feiten op basis van technische gebouwinspecties en asbest- en milieuonderzoek stelt vastgoedeigenaren in staat om adequaat te reageren op kansen en risico’s van een gebouw. Voor elke levensfase van bestaand vastgoed is er een advies op maat: van nieuwbouw en aankoop, ontwikkeling en herbestemming tot renovatie of sloop.

TDD/VDD

Als het om aan- of verkoop van vastgoed gaat, is betrouwbare informatie over de technische status, de mogelijkheden en de kosten van vastgoed cruciaal. Op basis van harde feiten bepaalt u wat de juiste investering is of onder welke voorwaarden u het bezit verkoopt of een nieuw gebouw aankoopt. Het belang van een vakkundig inspectiebureau voor technische due diligence (TDD) en vendor due diligence (VDD) onderzoeken blijft in de huidige aan- en verkoopmarkt onverminderd groot. SGS Search benadert vastgoed vanuit een integrale visie en combineert asbestexpertise met een volledig pakket gebouwinspecties. Wij voeren onderzoeken gelijktijdig uit, beheren data en hergebruiken deze waar mogelijk.

Waar liggen kansen?

Benieuwd hoe u onafhankelijk en feitelijk inzicht krijgt in de kansen en risico’s van uw vastgoed? SGS Search zoekt samen met u naar slimme oplossingen voor uw vastgoed, zodat u gefundeerde besluiten kunt nemen. Of het nu gaat om het compleet maken van uw gebouwdossiers, het verminderen van onderhouds- en exploitatiekosten, de werkelijke energiereductie van uw gebouwen, het klantgericht technisch beheer of om inzicht te krijgen in technische risico’s bij aan- of verkoop.

Lees hier het hele artikel ‘De levenscyclus van vastgoed’ uit de SGS Search INFORMAIL.