Saneerders over Chroom-6; Michel Miltenburg - VKS

Miltenburg, directeur Techniek & Commercie bij VKS: ‘Wij zijn specialist in het reinigen en saneren van chroom-6, asbest en andere gevaarlijke stoffen. Dat begint met een inventarisatie ter plaatse. Een onafhankelijk laboratorium bepaalt of er chroom-6 aanwezig is en zo ja, hoeveel. Op basis van deze meetresultaten, de situatie ter plaatse en de wensen van de opdrachtgever maken wij een plan van aanpak.’

Goed onderbouwde risicoklasse-indeling

‘Chroom-6 is volgens deskundigen nog gevaarlijker dan asbest. Het advies is dus om chroom-6- houdende objecten door een specialist te laten bewerken of saneren. Voor het in zijn geheel verwijderen en afvoeren van een object is een professional misschien niet altijd noodzakelijk. Maar het wordt al snel gevaarlijk als de bouten van een hek bijvoorbeeld moeilijk losgaan. Soms kan er dus volgens een lichter regime gewerkt worden, maar wel altijd volgens de procedures.’

‘De markt is nog niet ver genoeg om hard te maken welk regime nodig is bij welke bewerkingen. Voor een goed onderbouwde risicoklasse-indeling zijn heel veel metingen nodig, in veel verschillende situaties. Op basis van onze ervaringen hebben wij onze eigen risicoklassen 1, 2 en 3 bepaald, maar dat is een voortschrijdend model. We gaan uit van het zwaarste regime en schalen af als dat aangetoond veilig is, nooit andersom. Er is nog onvoldoende kennis over de gevolgen van chroom-6. We nemen dus geen enkel risico.’

‘De markt is nog niet ver genoeg om hard te maken welk regime er nodig is bij welke bewerkingen.’

Dit artikel is afkomstig uit het magazine Chroom-6: de feiten op een rij

Gerelateerde diensten

Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer