Projectmanagers aan het woord

Langzaam maar zeker werd de gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen overbodig. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schakelde mei 2014 de eerste productielijn uit en maakte de planning voor het stoppen van de tweede en tevens laatste lijn. Martin de Boer, Projectmanager van de sloop voor de NAM: ‘Na een kosten- en batenanalyse bleek opereren niet meer rendabel. Het was een bedrijfseconomisch besluit.’

In 1982 werden de eerste plannen voor de GZI bedacht. Na een lang en intensief voortraject werd op 4 september 1985 de eerste paal in de grond geslagen. De Boer: ‘De GZI werd gebouwd voor tien jaar productie. Dat de sluiting een keer zou komen, was voor niemand een verrassing.’ Toch was de installatie uiteindelijk geen tien, maar ruim dertig jaar operationeel.

Productieproces GZI

Bij het proces van de GZI werd zuurgas ingenomen vanuit satellietlocaties en nabewerkt. Uit het gas werden stoffen zoals kwik, zwavel en andere zuren verwijderd. Vervolgens werd de juiste druk erop gezet, de bekende geur toegevoegd door Gasunie en het gas was klaar voor gebruik.

Coördineren sloopproject

Al vóór het sluiten van de laatste productietrein werden de eerste sloopplannen gemaakt. Hierbij werd SGS Search geselecteerd om het proces van de NAM en een nader te bepalen sloopbedrijf te begeleiden. Onze technisch manager werd intensief aan de sloop verbonden: ‘Ik werd gevraagd om het hele sloopproces van A tot Z te coördineren. Het is een bijzonder groot project en een hele interessante uitdaging.’

Sloopbedrijf gezocht

Vervolgens werd gezocht naar een sloopbedrijf die de kennis en kunde heeft om de installatie aan te pakken. De keuze viel op VSM Sloopwerken B.V., Directeur Richard Vermeulen: ‘De sloop van de GZI is bijzonder vanwege de omvang, maar de werkzaamheden passen ons heel goed. Duurzaam slopen is iets waar wij voor staan en ook een groot en bruikbaar netwerk in hebben.’

Medewerkers emotioneel

De werkzaamheden van de GZI stopten definitief op 8 januari 2018. Een jaar eerder werden de medewerkers op de hoogte gebracht: de reacties waren emotioneel. Ondanks dat het geen verrassing was, was het vooral voor medewerkers van het eerste uur een vervelend bericht. Deze medewerkers zijn zolang mogelijk bij de installatie betrokken gebleven. Voor de definitieve sluiting was veel aandacht, waarna de installatie werd schoongemaakt voor de sloop.

Duurzaam slopen

Het terrein heeft een totale grootte van 35 hectare, dat is te vergelijken met ruim 50 voetbalvelden. De installatie wordt onder- en bovengronds verwijderd. SGS Search: ‘Het belangrijkste doel van de sloop is om op een veilige manier voor de vrijgekomen materialen op het terrein een zo hoog mogelijke waarde te creëren en deze waar mogelijk te hergebruiken. Met name equipment en transformatoren worden hergebruikt. Zo worden staalconstructies verkocht om te recyclen. Daarnaast worden vuil en asbest afgevoerd naar erkende verwerkers.’

De Boer: ‘Er is nagenoeg geen afval tijdens deze sloop. Alles zonder sloopwaarde geven we aan organisaties en verenigingen in de buurt. Zo heeft de zwemvereniging trapjes gekregen, de voetbalvereniging een hulpstuk om een bal uit de sloot te vissen en meer.’

Unieke aanpak

Dat we spreken van een uniek sloopproject is duidelijk. Ook voor de NAM gaat de sloop ver buiten de comfortzone, doordat er voor een andere werkwijze dan gebruikelijk is gekozen. De Boer: ‘We staan bekend om de beschreven sloopprocessen en risico-inventarisaties. Nu gaat dat anders, er is veel minder beschreven en dat vergt een andere vorm van vertrouwen.’

SGS Search beheert de sloop door van dag tot dag te bekijken; wat gaan we doen en hoe doen we dat? 'Alleen voor ingewikkelde zaken wordt een aanvullende risico-inventarisatie gemaakt. Maar VSM is in het bezit van de juiste sloopcertificaten en volgens deze werkwijzen wordt er gewerkt. Door de inventarisaties tot een minimum te beperken, besparen we een hoop administratie en behalen we ongeveer 98% werkeffectiviteit.’

Minimale bezetting

Ondanks dat het terrein ontzettend groot is, zijn er dagelijks maar zo’n 8 tot 12 mensen aan het werk. Vanuit veiligheidsredenen is gekozen voor het inzetten van zo min mogelijk mensen. Daarnaast is het slopen door mensen fysiek niet mogelijk, het werk is te groot en te zwaar. De medewerkers die er zijn besturen machines, kranen en hydraulische scharen. Enkel het verwijderen van asbest en het hanteren van de snijbrander is mensenwerk.

Verdwijnen schoorsteen en flare

Het straatbeeld rondom het terrein gaat veranderen, de schoorsteen en de flare zijn namelijk vanaf de snelweg al te zien. Binnenkort worden ook deze onderdelen gesloopt. Vermeulen: ‘Voor deze twee zijn we druk bezig met de plannen en vergunningen om ze te slopen. We gaan hiervoor explosieven gebruiken, maar hoe precies moeten we nog verder uitwerken.’

Deadline

De slooptermijn is vastgesteld op 31 december 2019. Dan moet het terrein onder- en bovengronds helemaal leeg zijn. Volgens Vermeulen gaan de werkzaamheden erg voortvarend; ‘We zijn inmiddels net over de helft. Als we op dezelfde voet verder gaan verwachten we in oktober het terrein al op te leveren.’

GZI Next

Tijdens de sloop loopt ook een ander project; de toekomst van het terrein. Er wordt volop onderzoek gedaan en met andere partijen, zoals SGS Search, gesproken. Het is duidelijk dat het een positieve ontwikkeling moet zijn op het gebied van energie. De Boer: ‘We kijken onder de naam GZI Next naar de mogelijkheden van een waterstoffabriek, een groen-gas-installatie en een zonnepark.'

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

OUD Projectmanagement bij sloop, renovatie en asbestsanering

Bij een sloop, renovatie of complexe asbestsanering komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures.…

Lees meer