Projectleider Jurgen Mulderij neemt ons mee - Wat komt er tijdens een asbestbrand op je af?

Dag 1: Het verontreinigde gebied haarscherp in kaart

Asbestbrand‘De eerste uren na de brand ligt de verantwoordelijkheid bij ervaren hulpverleners. Commando Plaats Incident (CoPI) is een team van hoogste in rang aanwezige leidinggevenden van de hulpdiensten. Op basis van de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP) zetten zij de eerste lijnen uit. Zij schakelden bijvoorbeeld SGS Search in om het verontreinigde gebied in kaart te brengen. Communicatie is vanaf het eerste moment belangrijk. Al ’s nachts is het communicatieteam van de gemeente opgetuigd. Toch is het onmogelijk om in de eerste uren al alle vragen te beantwoorden en alle getroffen bedrijven te benaderen. Simpelweg omdat je nog niet beschikt over alle informatie. ’s Middags ben ik als projectmanager voor de gemeente Nieuwegein aangesteld.’

Dag 2: Heel veel beslissingen

‘Dit is de dag van de beslissingen. Het verontreinigde gebied is in kaart. Op basis hiervan komen allerlei cruciale vragen bovendrijven: waar liggen de verantwoordelijkheden van de gemeente, waar liggen de verantwoordelijkheden van de eigenaren en wat doe je eerst? We hebben ook gezorgd voor een informatiecentrum in het gebied zelf (de keet), zodat er een centraal punt was waar iedereen terecht kon met vragen en voor advies.’

Dag 3: de kracht van helder communiceren

‘De belangrijke beslissingen zijn gemaakt. Ook nu is het zaak om heel duidelijk te communiceren. Wij hadden op deze dag bijvoorbeeld een overleg met de eigenaren van de panden gepland om aan te geven wie waar verantwoordelijk voor was. De eerste dag al zorgden we voor een interactieve kaart op onze site, zodat alle belanghebbenden konden zien wat de actuele status was. Deze kaart was een belangrijke factor in onze communicatie. De kaart werd dagelijks ge-updatet.’
Week 1 tot en met week 4: De grootste bulk gesaneerd
‘In deze periode lag de focus bij het bedrijventerrein, waarbij er dus ook veel verantwoordelijkheid bij de eigenaren zelf lag. Wij stelden ons als facilitator op, zorgden voor soepele processen, goede communicatie en voor de sanering van de openbare gebieden.’

Van maand 1 tot en met maand 4: Tijd voor de omliggende omgeving

‘De impact van een asbestbrand is groot. Nadat het bedrijventerrein schoon was, hebben we ons gericht op de verontreinigde bermen, het bos, en het volkstuinencomplex. Het gebied was groot, dus dit is ook een klus die veel tijd kost. Einddoel was om zo snel mogelijk geen rode plekken meer op onze kaart met verontreinigde gebieden te hebben. Medio april 2018 vinkten we het laatste gebied af. We hopen dat 1 juli het eigen terrein van de veroorzaker van de brand ook schoon is.’