PFAS-analyse verplicht onderdeel van partijkeuringen

In juli van dit jaar is door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat veel partijkeuringen en waterbodemonderzoeken op korte termijn moeten worden uitgebreid met een PFAS-analyse.

Op het moment lopen er onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging voor mens en milieu. In afwachting daarvan is het tijdelijke handelingskader per 8 juli 2019 ingevoerd. Zo lang de gevolgen voor mens en milieu nog onbekend zijn, mogen geen onverantwoorde risico’s worden genomen en mag de bestaande milieukwaliteit niet achteruitgaan.

PFAS

Wat zijn PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen, door de mens geproduceerd vanwege de specifieke eigenschappen, waaronder brandwerend en vuil- en waterafstotend. De groep bestaat uit ruim 6.000 verschillende stoffen waaronder perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Ze worden toegepast in allerlei toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Zeer zorgwekkende stoffen

De stoffen zijn hardnekkig, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Van sommige PFAS is aangetoond dat ze toxisch zijn. Zo staat een aantal stoffen op de lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), een aantal andere stoffen staan op de lijst van potentiële ZZS. In Nederland en daarbuiten worden de stoffen aangetroffen als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Hanteren tijdelijk handelingskader

Er is een overgangsfase ingesteld voor de periode tussen 8 juli en 1 oktober 2019. Bij de toepassing van grond en baggerspecie ná 1 oktober 2019 moet bij partijkeuringen en waterbodemonderzoeken ook altijd op PFAS geanalyseerd worden. Vóór 1 oktober bestaat deze verplichting nog niet, maar in de praktijk blijkt dat vrijwel alle grondacceptanten alleen grond en baggerspecie met een PFAS-analyse accepteren. Voor hergebruik van grond en baggerspecie moeten de gehalten aan PFAS voldoen aan de grenswaarden, zoals opgenomen in het tijdelijk handelingskader. Ook bij het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek is het in veel gevallen noodzakelijk om PFAS mee te nemen in het analysepakket van grond en grondwater.

Inzicht in de feiten

Onderzoeken van SGS Search, zowel partijkeuringen als verkennend bodem- en waterbodemonderzoek, geven u inzicht in de feiten. Naast de standaard onderzoeken, conform AP04, NEN 5740 en NEN 5720, is ook ons laboratorium ingericht om PFAS-analyses uit te voeren. Na afloop adviseren wij u aan de hand van een overzichtelijke rapportage over de kansen en risico’s voor de locatie en haar omgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodemonderzoek en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met een verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740. Dit onderzoek geeft inzicht…

Lees meer