Omgevingswet weer uitgesteld

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Nu naar 1 januari 2024. Het plan was dat hij per 1 juli dit jaar ingevoerd zou worden, maar die datum bleek opnieuw niet haalbaar omdat gemeenten meer tijd nodig hebben om alles te regelen.

De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften over ruimtelijke ordening in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten (bron: Rijksoverheid).

WKB en Bbl 

Aan de invoering van deze wet, hangt ook de Wet kwaliteitsborging (WKB) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vast. De WKB zorgt er onder meer voor dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt. Het Bbl vervangt het Bouwbesluit 2012 en bevat onder meer regels over (brand)veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Onze diensten 

Vanzelfsprekend voldoen we met onze diverse diensten rondom vastgoed, bodem en (brand)veiligheid aan de nieuwe wetgeving op het moment dat deze daadwerkelijk van kracht wordt. Heeft u vragen over de Omgevingswet, de WKB of het Bbl, we helpen u graag. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

OUD Bouwtechnische inspecties en advies

Opdrachtgevers schakelen steeds vaker een onafhankelijk onderzoeksbureau in voor bouwkundige inspecties en…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer