Noordoost-Nederland creatief in asbestaanpak

Het Regionaal Asbestcongres blijkt voor gemeenten, omgevingsdiensten, woningbouwverenigingen en asbestsaneerders uit Noordoost-Nederland iedere keer weer een goed moment om stil te staan bij de asbestontwikkelingen. ‘Ik kom hier voor de derde keer. Binnen een middag weet ik of ik over voldoende actuele kennis beschik. Is dat niet het geval, dan ga ik een opleiding volgen’, vertelde een gemeenteambtenaar. En zo kwam iedereen op 19 april 2018 doelbewust naar het Stadskantoor in Zwolle. We delen de highlights van het congres graag met u!

Persoonlijke verhalen

Pieter-Jan van Zanten (directeur Omgevingsdienst IJsselland), Leo Klaassen (directeur Omgevingsdienst Haaglanden) en Udo Waltman (directeur SGS Search) gaven ieder via persoonlijke verhalen een inkijkje in hoe de asbestbranche ervoor staat. Vroeger zette Leo Klaassen zijn koffie gewoon nog op een rond asbestplaatje. Gelukkig is dat nu ondenkbaar. Udo Waltman hoorde onlangs op een congres de verhalen van drie asbestslachtoffers en besefte wederom waar we het voor doen. Pieter-Jan van Zanten greep terug op het positieve voorbeeld van Borne: in 1550 (vóór 1994 gebouwde) huizen hangt nu een asbestkaart in de meterkast. De markt is dus aan het professionaliseren. Vandaar ook de oproep om het lef te hebben om een paar jaar vooruit te kijken, en vooral de stip aan de horizon te blijven zien. De huidige verharding in de branche draagt immers niet bij aan het grote oplossende vermogen dat er wel degelijk is.     

Regionaal congres 1

Natuurlijk, de asbestdaken

De overheid werkt aan een asbestdakenverbod vanaf 1 januari 2024. Die datum komt met rasse schreden dichterbij. ‘Is deze datum haalbaar?’, was tijdens het congres de vraag. Inmiddels is afgelopen jaar 10 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Als we dat op gaan schalen, dan lijkt het haalbaar om de naar schatting 120 miljoen m2 op tijd te saneren. De groep die écht niet wil of financieel niet kan, moet uiteraard speciale aandacht en begeleiding krijgen. Er is in Noordoost-Nederland in ieder geval genoeg beweging en creativiteit aanwezig om de klus te klaren. Zo heeft Provinciale Staten van Overijssel recent een motie ingediend voor extra financiële steun. Ook bedrijven komen met totaaloplossingen. Het advies? Zoek samenwerkingspartners op en sluit je aan.

We kunnen het dus wel eens zijn!

We praten vaak over wat er mis gaat binnen de asbestbranche. Maar doen we het in vergelijking met andere landen wel zo slecht? En lukt het de branche echt niet om consensus te bereiken? De recente uitzonderingen in risicoklasse 2a voor cementtoepassingen bewijzen dat we als branche in staat zijn om zaken op heel korte termijn aan te passen. We kunnen partijen bewegen om zelfs in wetgeving aanpassingen te doen als daar noodzaak voor is – uiteraard met de juiste onderbouwing.

regionaal congres

Geef de komende weken je input voor het nieuwe stelsel

Voor de zomer beslist staatssecretaris Tamara van Ark van SZW over een herziening van het certificatieschema. De komende weken verzamelt zij input voor het nieuwe stelsel. Vandaar de oproep om vooral je input te geven, aan de brancheverenigingen of andere vertegenwoordigers. Hoe ervaar je de huidige certificatieschema’s en waar kunnen deze geoptimaliseerd worden?

Dit zijn de huidige open eindjes in de wet- en regelgeving

  • De NEN 2990 is verouderd en toe aan een update. Deze norm beschrijft de manier waarop een locatie of ruimte waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende restanten. Er is nog geen uitsluitsel over wanneer de nieuwe NEN 2990 er is. Geen paniek: er zijn goede interpretatiedocumenten om nu mee te werken. Maar een formele verankering in de wet is wenselijk en noodzakelijk.
  • Er is nog steeds geen uitsluitsel over de verdere gewenste verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen van 2000 naar 300 vezels/m3 lucht, zoals geadviseerd door verschillende partijen. Binnen enkele jaren wordt dit herzien via de kanalen van de SER.

regionaal congres

 

Treffend praktijkvoorbeeld: sanering en sloop IJsselcentrale

Ruim zestig jaar is er op het terrein van Centrale Harculo (beter bekend als de IJsselcentrale) in Zwolle energie opgewekt. De centrale heeft het einde van de levensduur bereikt. Jacob Holtrop, projectleider civiel bij Engie Nederland, gaf een inkijk in hoe de sanering en sloop van zo’n complex project aan te vliegen. ‘Alles draait om de juiste voorbereiding en de juiste keuzes. We definieerden 37 deelgebieden voor asbest. Voor ieder deelgebied vroegen we ons af hoe we het beste konden saneren (op de grond of in de lucht bijvoorbeeld), hoe en waar we de containments het beste in konden richten en wie de juiste partijen waren om voor de specifieke delen in te schakelen.’

20% van inventarisaties nog steeds niet op orde

Interessant was de uiteenzetting van Victor Kin. Na één jaar niet binnen de asbestbranche gewerkt te hebben, is hij weer terug als projectleider asbest ISZW. Hij schetste een aantal praktijkvoorbeelden waar het helaas nog mis gaat. Vooral het verhaal van een laborant die voorstelde om folie op de grond te leggen voor goedkeuring leidde tot felle reacties in de zaal. Volgens Victor Kin is 20% van de inventarisaties nog steeds niet in orde. Hij doet een oproep voor onder andere een goede werkvoorbereiding, goed opgeleid personeel en meer toezicht tijdens asbestinventarisaties.

Volgende netwerkbijeenkomst: 24 september in Utrecht

Op 24 september 2018 staat het volgende netwerkevenement voor de asbestbranche op het programma: het AsbestFeitenCongres 2018. Houd voor meer informatie www.sgssearch.nl in de gaten.

Het regionaal asbestcongres Noord-Oost Nederland was een initiatief van Omgevingsdienst IJsselland, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en SGS Search. Via praktijkvoorbeelden en stellingen gingen onder andere gemeenten, omgevingsdiensten, woningbouwverenigingen en asbestsaneerders met elkaar in gesprek over de meest actuele asbestontwikkelingen.