Materiaalstromen bouw in kaart gebracht

Hoe kunnen we de materiaalstromen in de bouw en de milieu-impact daarvan inzichtelijk maken? Met die vraag klopte het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bij ons aan. Samen met het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Metabolic bracht SGS Search de feiten gedetailleerd in kaart.

Uit de studie blijkt dat voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen veel meer materiaal nodig is dan vrijkomt door sloopt en vervanging. Voor het peiljaar 2014 – waarop de studie betrekking had – was de onbalans ruim een factor 2. In de toekomst neemt dat verschil iets af: in 2030 is de behoefte aan materiaal nog een factor 1,7 groter dan vrijkomt bij sloop en demontage. Het theoretische hergebruik van materiaal stijgt van 41 procent in 2014 tot 59 procent in 2030.

Materiaalstromen bouw in kaart gebracht

Kansen voor circulariteit

Om als bouweconomie in 2050 volledig circulair te werken, zoals bepaald in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie, is actie noodzakelijk. In de studie worden verschillende kansen benoemd: modulair en demontabel ontwerpen, levensduurverlengende maatregelen en technieken gebruiken en het anders ontwerpen waardoor minder materiaal of ander materiaal benodigd is.

Onderling vergelijken

Het onderzoek biedt ook inzicht in de mate waarin bouwmaterialen bijdragen aan milieubelasting en CO2-uitstoot. Daarnaast zijn voor de diverse materiaalstromen de milieuschaduwkosten en het materiaalgebruik berekend aan de hand van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit maakt materialen onderling vergelijkbaar.

Handvatten voor de toekomst

Hans Scherpenzeel, programmamanager Circulaire Bouweconomie: ‘Wat het onderzoek bijzonder maakt, is dat we nu voor het eerst een goed en volledig overzicht hebben van niet alleen de materiaalstromen, maar ook van de milieu-impact en het energiegebruik. Dit biedt handvatten voor vervolgstappen en sturing.’

Benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? U vindt het hele rapport hier.

Gerelateerde diensten

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Gerelateerde referenties