Lancering circulaire gebouwenmarktplaats

Een soort Funda meets Tinder, zo omschrijven de bedenkers de nieuwe Gebouwenmarktplaats.nl die onlangs werd gelanceerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Op deze unieke circulaire marktplaats staan ‘donorgebouwen’ die op de nominatie van ontmanteling staan.

De gebouwen op Gebouwenmarktplaats.nl zijn net als op een datingapp voorzien van een uitgebreid profiel en krijgen via vraag en aanbod een tweede leven. De ‘perfect match’ wordt niet bepaald door degene die het meest betaald, maar door degene die het meest hergebruikt.

Onze senior Project Manager Sustainability & Circularity Kees Faes was aanwezig bij de drukbezochte lancering van Gebouwenmarktplaats.nl. Hij is betrokken bij de ontmanteling van een van de eerste gebouwen die op Gebouwenmarktplaats.nl werden geplaatst: het Martinus G. de Bruijngebouw van Universiteit Utrecht (Diergeneeskunde). Zijn taak is het adviseren van Universiteit Utrecht over de aanwezige producten en de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik en het proces daarvan.

Hoogwaardig hergebruik 

Op 12 oktober 2023 vindt er in dit kader een open dag plaats waarop geïnteresseerde partijen het gebouw kunnen bekijken. Kees Faes: ‘Binnenkort wordt het gebouw ontmanteld en via de gebouwenmarktplaats probeert men geïnteresseerde partijen te vinden die onderdelen van het gebouw willen overnemen. Omdat dit nu zeer op tijd gebeurt, krijgen partijen zoals architecten, aannemers en projectontwikkelaars ook de tijd om te ontwerpen met het aanbod. Dat maakt de kans op hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende producten veel groter. Dat is ook het primaire doel van de nieuwe marktplaats voor gebouwen: de producten waaruit het te ontmantelen gebouw bestaat, aanbieden aan de markt zodat ze hergebruikt kunnen worden.’

Grote milieuwinst bereiken 

Het voormalige Diergeneeskundegebouw van Universiteit Utrecht staat daarmee model voor het doel van Gebouwenmarktplaats.nl. We bouwen namelijk nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg om de CO2-doelen te halen en dat moet anders, aldus de initiatiefnemers. Om grote milieuwinst te bereiken is het nodig om te ontwerpen en te ontwikkelen op basis van hergebruik van bestaande bouwdelen die in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. Dat vergt een andere aanpak waarbij aan de ene kant eigenaren verantwoordelijkheid nemen voor hun te ontmantelen gebouwen om deze voor nieuwbouw in te zetten. En aan de andere kant moeten architecten en ontwikkelaars op de hoogte zijn van gebouwen die ontmanteld gaan worden om daarmee te ontwerpen.

Gebouwenmarktplaats.nl is een initiatief van Brokkenmákers in samenwerking met Universiteit Utrecht, het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNationaal Renovatie PlatformDraaijer en de Firma Stek

 

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

LCA - levenscyclusanalyse

LCA (Life Cycle Asessment) meet de milieueffecten van (bouw)materialen en is hét instrument op weg naar een…

Lees meer

OUD Duurzaam vastgoed

Bedrijven, organisaties en burgers worden allemaal aangespoord om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking…

Lees meer