Iedereen tot in de kern beschermen

Conclusie: chroom-6 doet het nodige stof opwaaien en dat blijft nog wel even zo. Hoewel Nederland vooroploopt qua aanscherping van de grenswaarden, geldt er nog geen totaalverbod op chroom-6. Lastig is ook dat er nog geen compleet beeld is van waar chroom-6 allemaal is toegepast. Het CNV behartigt de belangen van werknemers op het gebied van werk en inkomen en stelt een veilige werkplek als basisvoorwaarde.

Merkt de vakbond de afgelopen jaren paniek rondom chroom-6? ‘Nee, onze leden stellen niet direct meer vragen. Dat maakt dit thema ook zo belangrijk. Er is over de gehele linie duidelijk meer bewustwording nodig’, stelt beleidsadviseur Leon de Jong. ‘Volledig veilig werken is een illusie. Er zijn nu eenmaal bedrijfs- en productieprocessen waarbij gevaarlijke stoffen gebruikt worden. In dat opzicht is chroom-6 voorlopig ook nog niet uit onze maatschappij verdwenen. De regelgeving is dan wel aangescherpt; het is de afgelopen tientallen jaren veelvuldig gebruikt en dus volop in onze maatschappij aanwezig. Vandaar dat de juiste veiligheidsmaatregelen zo belangrijk zijn. Maar hoe zorgen we er met zijn allen voor dat die maatregelen ook echt genomen worden?

Focus op bedrijven die incidenteel met chroom-6 werken

We gaan in Nederland anders met gevaarlijke stoffen om dan voorheen. Door de toenemende publieke aandacht zijn bedrijfsbelangen niet meer leidend. Werkgevers komen niet meer met onveilige werkplekken weg. Maar dan nog kan het misgaan. Ik maak me in dat opzicht niet eens zo heel erg druk over industriële onderhoudsbedrijven. Die weten precies met wat voor stoffen ze werken, en hoe ze hun medewerkers hiertegen wapenen. Ik maak me veel meer zorgen om bijvoorbeeld lokale schildersbedrijven en medewerkers van aannemers die eens in de zoveel tijd een brug schuren om er een nieuwe verflaag op aan te brengen. Die zijn zich veel minder bewust van de risico’s.

 "Weet waarmee je werkt en met welke veiligheidsrisico’s je als werknemer te maken krijgt."

Vaart maken met lijst van toepassingen

Allereerst is het belangrijk om zo snel mogelijk de vele toepassingen in kaart te brengen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en van de sectoren. De hele industriële sector moet onder de loep genomen worden. En zo zijn er nog veel meer sectoren waar chroom-6 is toegepast, zoals bijvoorbeeld in de leerbewerking en bij de verduurzaming van hout. Als er een complete lijst van (mogelijke) toepassingen is, hebben we inzicht wanneer werknemers aan chroom-6 blootgesteld worden en kunnen we de juiste veiligheidsmaatregelen definiëren. Hoewel voor iedere specifieke tak specifieke maatregelen nodig zijn, kunnen we wel een aantal algemene maatregelen vaststellen. Zo moeten werknemers bijvoorbeeld weten dát ze met een risicovolle verf werken. Werkgevers moeten zorgen voor een goed geventileerde ruimte, met voldoende afzuiging van de dampen en van het stof dat door schuren ontstaat. Er dienen goede beschermingsmiddelen aanwezig te zijn, die ook regelmatig worden vervangen. Uiteraard is het zaak dat werknemers niet te veel uur achter elkaar met een risicovolle verf werken.

Gebombardeerd met vragen?

Overigens zijn we als CNV de afgelopen jaren niet overstelpt met vragen over chroom-6. Wel wil ik hierbij opmerken dat werknemers die met chroom-6 te maken slechts een deel van onze achterban zijn. We richten ons op álle sectoren en dus op een breed spectrum van arbeidsrisico’s. Gevaarlijke stoffen zijn een belangrijk aandachtspunt. Er is de komende jaren meer bewustwording nodig. Wat het CNV betreft zijn kennis van chroom-6 en inzicht in de verschillende toepassingen dé belangrijkste voorwaarden om werknemers tot in de kern tegen chroom-6 te beschermen. Ons advies? Weet waarmee je werkt en met welke veiligheidsrisico’s je als werknemer te maken krijgt. Weet als werkgever met welke producten je je werknemers op pad stuurt. Is er een alternatief voor chroom-6, gebruik dit dan. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor middelen en mogelijkheden om veilig te werken.’

Dit artikel is afkomstig uit het magazine Chroom-6: de feiten op een rij

Gerelateerde diensten

Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer