‘Heeft straks elk product in Europa een milieuverklaring?’

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een goede graadmeter voor milieubelasting. Het kwalificeert de milieu-impact van een product of dienst in de hele levenscyclus. Dat maakt LCA’s een belangrijk instrument voor het milieubeleid van de overheid. Niet alleen in de bouw, maar ook voor bijvoorbeeld afvalverwerking en consumentenproducten. Volgens Harry van Ewijk, Senior Consultant bij SGS Search, is het niet ondenkbaar dat we over een aantal jaar producten in de supermarkt niet alleen op prijs vergelijken, maar ook op milieuprestatie. ‘Het zou zomaar kunnen dat straks elk product dat we in Europa verhandelen een op LCA gebaseerde milieuverklaring heeft.’

Milieu-impact afvalstromen

‘Een voorbeeld van het gebruik van LCA buiten de bouwsector is onze ondersteuning bij het opstellen van het Landelijk Afvalbeheerplan’, aldus Van Ewijk. ‘In dit beleidskader van de overheid staan spelregels over hoe we omgaan met bepaalde afvalstromen. Verwerkingsmethoden worden getoetst aan de zogenoemde minimumstandaard. Er wordt gekeken of de milieu-impact vermindert door een afvalstroom anders te verwerken. Ook individuele afvalverwerkers kunnen met LCA kijken hoe hun methode zich verhoudt tot de huidige standaard.’

‘Normaal gesproken begint een levenscyclusanalyse bij de productie, maar dit is een hele andere tak van sport. Je begint eigenlijk aan het eind van een levenscyclus, bij een afgedankt product dat klaar is voor afvalverwerking. Hoewel de insteek heel anders is, kun je zo’n vraag met LCA ook prima beantwoorden.’

Product Environmental Footprint

Niet alleen de Nederlandse maar ook de Europese overheid streeft met behulp van LCA een reductie van de milieu-impact na. Van Ewijk: ‘De Europese overheid heeft de Product Environmental Footprint (PEF) ontwikkeld om de milieu-impact van producten te bepalen. Ook hieraan ligt LCA ten grondslag. De Europese norm voor bouwmaterialen is onlangs in lijn gebracht met deze PEF methodiek. Sinds 2012 schrijft de Europese norm EN15804 de milieuprestatie van bouwproducten voor op basis van LCA.’

Afspraken per sector

De PEF meetmethode geldt voor alle producten die in Europa verhandeld worden. ‘Bij de ontwikkeling van de PEF zijn er per sector afspraken gemaakt om de milieuprestatie van producten goed te kunnen vergelijken. De basis van de methodiek is voor alle productgroepen hetzelfde, maar voor bijvoorbeeld de agrarische sector gelden andere spelregels dan voor textiel.’

Milieuprestatie communiceren

Deze spelregels zijn het uitgangspunt voor communicatie over de milieuprestatie van producten, naar ketenpartners én naar consumenten. ‘Vergelijkbaar met het energielabel op auto’s en koelkasten. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst elk product dat in Europa verhandeld wordt een PEF milieuverklaring heeft. Dat helpt consument of producenten bij hun keuze voor producten met een lage milieu-impact.’

Op dit moment bestaat de PEF nog uit richtlijnen, zonder dwingende wetten of voorschriften. ‘Maar het ligt voor de hand dat deze methodiek gebruikt wordt bij de implementatie van beleid om milieubelasting te verminderen’, denkt Van Ewijk. ‘Of het nu gaat om een label op consumentenproducten, het systeem dat we nu al in de bouw kennen of het zo goed mogelijk verwerken van afval: het kwantificeren van milieu-impact zal in verschillende verschijningsvormen steeds meer gebruikt worden.’

Downloads

Gerelateerde diensten

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer