Nieuw strategisch framework en indicatoren voor circulaire gebouwen beschikbaar

Er is een nieuw strategisch framework ontwikkeld, dat duidelijk maakt aan welke voorwaarden een circulair gebouw kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken. De referentiekaders zijn beschreven in het rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’.

Overhandiging tijdens Expo Real

Het eerste exemplaar van het rapport is op 9 oktober 2018 tijdens vastgoedbeurs Expo Real in München overhandigd aan Shamir Ghumra, directeur van BREEAM. Op dit moment zijn de kaders beschreven die een circulair gebouw definiëren en zijn er diverse meetbare indicatoren in concept ontwikkeld. Met een expertgroep is bepaald welke indicatoren essentieel zijn om een gebouw op de mate van circulariteit te meten, waarvan zes indicatoren in meer detail zijn uitgewerkt. In een vervolgtraject moeten de indicatoren worden getoetst in de praktijk.

Overhandiging rapport

Samenwerking

Het rapport kwam tot stand door een samenwerking tussen Dutch Green Building Council (DGBC), Metabolic, SGS Search en Circle Economy. Met steun van de Redevco Foundation hebben deze partijen onderzocht op welke wijze circulariteit in de gebouwde omgeving kan worden geïntegreerd, met behulp van BREEAM-NL.

BREEAM-NL is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat sinds de introductie in Nederland in 2010 breed is geadopteerd door de markt. Inmiddels is al meer dan negen miljoen vierkante meter gebouwoppervlak met het keurmerk gecertificeerd. Daar komt bij dat de methode een holistische benadering van duurzaamheid kent en zodoende ook veel circulaire onderwerpen in zich heeft.

Bijzondere ontwikkeling

Shamir Ghumra, directeur van BREEAM: "Efficiënt grondstoffengebruik en circulariteit vormen de kern van veel onderzoek dat BRE in de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is geweldig om te zien dat de DGBC als National Scheme Operator voor BREEAM, proactief onderzoek doet en daarmee bijdraagt aan de voortdurende evolutie van BREEAM.”

Edwin van Noort, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC noemt de ontwikkeling van het framework een bijzondere ontwikkeling. “Door de jaren heen zijn er tientallen definities voor een duurzaam gebouw ontwikkeld, maar tot concrete handvatten kwam het nauwelijks. Daar komt hiermee verandering in.”

Clemens Brenninkmeijer, board member Redevco Foundation: “De Redevco Foundation ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het vergroten van inzicht in en versnelling van de transitie naar een meer duurzame, koolstofarme en circulair gebouwde omgeving. We zijn erg tevreden met de uitkomst van dit onderzoeksproject, aangezien de voorgestelde integratie van deze maatregelen binnen BREEAM-NL - en hopelijk ook binnen BREEAM International - nog meer partijen aan zal moedigen na te denken over concrete maatregelen om onze vastgoedsector efficiënter, minder verspillend en competitiever te maken.”