Een lans breken voor nuchtere en rationele aanpak chroom-6

De markt is duidelijk in haar behoefte: kom maar op met de oplossingen en kennis over chroom-6. Vanuit onze ruime ervaring met gevaarlijke stoffen springen we hier graag op in. SGS INTRON vanuit een materiaalkundige insteek. Sterk als we zijn in het ontleden van bouwstoffen en materialen, kennen we alle ins en outs over chroom. Als SGS Search zitten we diep in de processen. Zijn we in staat om partijen praktisch vooruit te helpen, met onderzoek naar de feiten en strak projectmanagement. Samen zijn we onderdeel van het wereldwijde SGS en breken we een lans voor een nuchtere en rationele aanpak van chroom-6.

 Ron en Udo

Eerst even een stukje context. Dat chroom-6 is aangetroffen bij Defensie, gevangenissen, Rijksrederijen, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf heeft een enorme impact op onze maatschappij. Terecht. De toepassing van chroom-6 is de afgelopen vijftig jaar verre van gestructureerd geweest. Logisch dus dat we ons afvragen waar het allemaal nog meer zit en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. In dit magazine geven we u inzicht in de eigenschappen en de toepassingen van chroom-6, de wetgeving, de impact en hoe werkgevers met chroom-6 omgaan.

Gevaarlijke stoffen in opkomst?

De afgelopen vijftien jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor gevaarlijke stoffen. Het lijkt wel of er steeds meer zijn. Dat is niet het geval; wel groeit het bewustzijn over onze omgeving. Er is dus ook steeds meer bekend over de risico’s van de stoffen waarmee gewerkt wordt. De maatschappij eist daarom duidelijkheid. Bijvoorbeeld over chroom-6, maar ook over straalgrit, verontreinigd staal, asbest en de gezondheidsrisico’s van kunstgraskorrels.

Opmerkzaamheid resulteert in actie

Dat iedereen wil weten hoe het precies met chroom-6 zit, is meer dan gerechtvaardigd. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt logischerwijs emoties met zich mee. Daarom is het belangrijk dat er gespecialiseerde partijen opstaan. Partijen die vanuit rust het overzicht behouden en met oplossingen komen. Dat is precies waar we ons op focussen. Vanuit onze ervaring met gevaarlijke stoffen willen we chroom-6 werkbaar én beheersbaar maken. We kijken hiervoor goed om ons heen en zetten hoog in op resultaat.

Zo viel het ons jaren geleden al op dat het met de tot dan toe gebruikte methoden gemiddeld twee weken duurde om chroom-6 in verflagen op locatie aan te tonen. We hebben nu een testmethode ontwikkeld die op zeer korte termijn inzicht geeft in de omvang van de risico’s. Dat geeft duidelijkheid en rust. En zo zijn er de afgelopen jaren nog meer praktische methodes om chroom-6 te inspecteren, analyseren en saneren ontwikkeld. Als het aan ons ligt, gaat de markt daar snel mee aan de slag.

Onderschat nooit het verrassingselement

Door al deze ontwikkelingen ontstaat er bij ons een steeds beter beeld over waar chroom-6 zich bevindt en waar niet. Maar dan nog worden we soms verrast. Er wordt vaak gedacht dat in felle kleuren verf volop chroom-6 is verwerkt. Dat is niet per definitie het geval. Als we één ding geleerd hebben, dan is het dat vanaf de buitenkant niet te zien is of er wel of niet chroom-6 in zit. Het risico van gevaarlijke stoffen ligt vaak ‘opgesloten’ in het product of de toepassing. Daarom zijn goede testmethodes ook zo belangrijk. Op pagina 22 van dit magazine leest u meer over de totstandkoming van testmethodes.

Overheidskaders om vooruitgang te stimuleren

En hoewel wat ons betreft de goede weg is ingeslagen wat betreft het chroom-6 dossier, ligt er ook nog een flinke opgave voor ons. Zo moeten er geaccepteerde protocollen komen: hoe komen we tot vastomlijnde kaders voor het chroom-6-vraagstuk? De overheid vervult hierin een belangrijke rol. Het zou mooi zijn als er op korte termijn eenduidigheid komt over de meetmethoden. Dan komt er helderheid over wanneer we tevreden kunnen zijn met de meting, sanering en vrijgave en wanneer niet. Dat er een handhavingsregime komt dat de markt ook vooruithelpt. Dit kan allemaal niet van de een op de andere dag geregeld zijn. Dit zal op geleidelijke schaal ingevoerd moeten worden. De keten zal hierin samen op moeten trekken. Wat ons betreft ligt er een goede uitgangspositie. De markt beschikt over ontzettend veel kennis over gevaarlijke stoffen. Laten we die kennis inzetten om de omgang met chroom-6 snel onder controle te krijgen. Het asbestdossier is perfect om lering uit te trekken, de 25 jaar ervaring rondom dit thema bevat concrete kansen en leerpunten.

Vanuit realiteitszin vooruit

Terug naar het nu. Realisme is in deze tijden belangrijk. Een dossier als dit is nooit makkelijk. Vooralsnog wordt de lijst van toepassingen met producten waarin chroom-6 aanwezig blijkt te zijn alleen maar langer. Hier laten we ons echter niet door afschrikken. Het geeft alleen maar meer inzicht in waar we moeten zijn en wat we moeten doen om chroom-6 te beheersen. De behoefte van de markt is duidelijk overgekomen: meer kennis en oplossingen op het gebied van chroom-6! In dit magazine bundelen we graag de meest recente kennis en ontwikkelingen.

Dit artikel is afkomstig uit het magazine Chroom-6: de feiten op een rij

Gerelateerde diensten

Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer