Een globaal beeld van asbest

Inmiddels worden de gevaren van asbest in veel landen onderkend. Dat neemt niet weg dat ieder land zijn eigen geschiedenis met asbest heeft. Vanuit die historie ontwikkelen landen een specifieke manier om met asbest om te gaan. In Nederland is een evoluerend proces gaande. De overheid zet lijnen uit. Marktpartijen zijn het niet altijd met elkaar eens, maar blijven wel in gesprek. We gebruiken de meest geavanceerde technieken om asbest te verwijderen. Maar wat is de status in andere landen? Om een “globaal” beeld te krijgen, spraken we met SGS-collega’s die asbestexpert zijn in Engeland, Spanje en Australië.

Overvolle Engelse asbestmarkt – Paul King - Business Risk and Technical Manager SGS MIS Environmental

‘In Engeland is er vanuit de overheid al decennialang aandacht voor de gevaren van asbest. In 1985 kwam er een verbod op bruin en blauw asbest. In 1999 was het totaalverbod een feit. De piek rondom de bewustwording van asbest lag van 2006 tot 2012. Niemand kon meer om de gevaren van asbest heen. De regelgeving werd aangescherpt, er waren overal spotjes met waarschuwingen over asbest te zien, iedereen die met asbest werkte, moest getraind worden. Asbest was “booming”, met als resultaat dat veel bedrijven kans zagen om hier geld mee te verdienen. Het is onvoorstelbaar hoeveel asbestbedrijven er in Engeland zijn: kleine en grote, serieuze en minder serieuze. Resultaat is dat de prijzen voor asbestonderzoek verbijsterend laag zijn. De competitie is ongekend. Als kwalitatieve speler binnen de markt, is dit een lastige positie. We zijn daarom ook veel in het buitenland actief. Ik zie zeker verschillen in de aanpak van asbest. Zo weet ik dat er in Nederland met geavanceerde SEM-microscopen gewerkt wordt om asbestvezels te identificeren. Hier werken we met PLM-microscopen. Ook worden de waarden anders geduid. Daar waar jullie spreken over 100.000 vezels/m3, hebben wij het over 0.01 vezels/m3 . We hebben het dus over hetzelfde, maar de perceptie is anders. Zo’n aarde klinkt toch beduidend lager. Er zijn ook overeenkomsten: óók in Engeland is er nog ontzettend veel asbest te verwijderen, met name in scholen en andere gebouwen.’

Spaanse bedrijven als kartrekker - Ingnacio Escandón Blanco - Environment, Health & Safety Operations Manager SGS Technos

‘Asbest is en blijft in Spanje een lastig onderwerp. Dat heeft alles met ons verleden met asbest te maken. De overheid heeft zich lang niet bemoeid met asbest. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld ook geen specifieke standaarden voor inventarisatie. Het zijn vooral bedrijven en gebouweigenaren die de kar moeten trekken en het wiel keer op keer opnieuw uit moeten vinden. Dat het een lastig onderwerp is, betekent niet dat er geen aandacht voor is. Spanjaarden zijn wel degelijk bezorgd. Het was groot nieuws toen er in de gebouwen van een Spaans tv-station asbest werd gevonden, en daar medewerkers aan overleden zijn. Ik durf te stellen dat bedrijven asbest beschouwen als een van hun grootste bedreigingen. Samen met asbestexperts zijn ze druk bezig om asbest te beheersen en te verwijderen. Er is zeker een inhaalslag te Ignacio Escandon Blancomaken, aangezien asbest relatief laat onder de scope van industriële hygiëne is komen te vallen. Dit alles maakt het werkveld voor ons erg interessant. Er is veel asbest weg te halen en doordat we via SGS-onderdeel zijn van een globaal netwerk, kunnen we samen met bedrijven onze eigen standaarden ontwikkelen om asbest te controleren.
Overigens zijn we niet alleen in Spanje actief. We doen ook veel asbestwerk in bijvoorbeeld Kenia, Angola en Nigeria. Ik denk dat het belangrijk is om de kennis die we binnen ons wereldwijde netwerk hebben over heel de wereld te verspreiden, vooral richting landen die onze expertise hard nodig hebben. Vanuit Madrid reizen we in ieder geval heel de wereld over.’

Alles om in Australië het tij te keren - Ravee Sivasubramaniam - Environment, Health & Safety Hygiene Team Leader SGS Australia

‘Australië heeft helaas een lange historie met asbest. Van 1950 tot 1980 waren we een van de oplopers als het ging om het hoogste gebruik van asbest per hoofd van de bevolking. Tot 1984 werd er hier asbest gedolven. Sinds 2003 geldt er een totaalverbod. Omdat er hier gedurende een heel lange tijd veel asbest gewonnen en geïmporteerd is, is het logisch dat er overal asbest in overvloed is. Veel van onze bodem is verontreinigd. In een derde van de Australische huizen is asbest verwerkt. Gelukkig neemt de overheid verantwoordelijkheid en wordt er alles aan gedaan om het tij te keren. De wetgeving is vanuit verschillende hoeken tot in detail geregeld. Ons asbestteam in Sydney is in 2002 opgericht. Er was een grote vraag en daar zijn we op ingesprongen. We focussen ons puur op asbestinventarisaties. Het grootste deel van ons werk bestaat uit bodemonderzoek. Doordat asbest heel lang een van de meest gebruikte bouwproducten in Australië was, is met asbest verontreinigde grond ook veruit de meest voorkomende vervuiling. Overigens heerst er in Australië een strikte scheidslijn tussen inventarisaties en analyses. Alles om belangenverstrengeling te voorkomen. De concurrentie binnen onze markt is groot; de prijzen zijn laag. Wij blijven echter altijd vasthouden aan kwaliteit. We zijn hier in Sydney het expertisecentrum van Australië. Het is leerzaam om te volgen wat er in het buitenland gebeurt. Zo blijf ik die mobiele laboratoria in Nederland indrukwekkend vinden.’