DIA en DTA krijgen evenwichtig belang bij CCvD en Werkkamer

Het asbeststelsel is bedoeld om werknemers die in aanraking komen met asbest te beschermen. Tot 2016 waren deze werknemers niet vertegenwoordigd bij de gesprekken over de ontwikkelingen, wijzigingen in de certificatieschema’s en adviezen die aan het ministerie werden aangeboden. Ascert nam in 2016 het initiatief om een klankbordgroep van 25 DIA’s en DTA’ers te starten. Na drie jaar maakt de klankbordgroep plaats voor een nieuwe vorm van inspraak.

In de afgelopen jaren zijn de gesprekken in en met de klankbordgroep erg zinvol geweest, vindt Elrie Bakker, voorzitter van Stichting Ascert. ‘Het geluid kwam hiermee rechtstreeks van de werkvloer. Op deze manier werden de laatste ontwikkelingen en nieuwe initiatieven besproken. En daarnaast was er ruimte om ervaringen te delen en te overleggen voordat een advies werd uitgebracht.’

 

Onevenwichtige samenstelling

Nu gaat er het een en ander veranderen; en dat is ook nodig. Elrie: ‘We hebben goed gekeken naar de vorm die we nu gebruiken, en na een lange evaluatie werd duidelijk dat de samenstelling van CCvD en werkkamers beter kon. Zo hadden de werknemers in de sector geen formele positie in deze overlegorganen, dus ook daar moest wat aan gebeuren. We hebben zaken opgeschoond en reglementen aangepast. En daar horen ook de aanstaande wijzigingen bij.’

Klankbordgroep verdwijnt

’De klankbordgroep in zijn huidige vorm gaat verdwijnen’, gaat Elrie verder. ‘De verhoudingen moeten in balans komen. Zodat de belangen van opdrachtgevers, opdrachtnemers, vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk belang én werknemers gelijk verdeeld zijn bij het opstellen en beheren van de certificatieschema’s. Om dit te organiseren worden er vier saneerders toegevoegd aan het Centrale College van Deskundigen (CCvD) en vier aan de werkkamer.’

Verkiesbaar stellen

Om dit op de juiste manier te organiseren konden persoonscertificaathouders zich verkiesbaar stellen. Elrie: ‘De afgelopen periode hebben we goed gekeken naar waar behoefte aan is en hebben we de profielen van kandidaten vormgegeven. Iedereen die lid van de werkkamer van Ascert en in het bezit van een persoonscertificaat kon zich hiervoor aanmelden.’ Op het moment van schrijven hebben ruim 20 kandidaten zich aangemeld. Dit betekent dat er verkiezingen plaatsvinden, waarna acht saneerders geïnstalleerd worden in het CCvD en de werkkamer op 1 november.

Werknemers van grote waarde

‘De waarde die de werknemers gaan toevoegen aan de bijeenkomsten van de CCvD en de werkkamer is groot’, aldus Elrie. ‘Allereerst: als groep word je beter gehoord dan als individu. We hebben de aandacht van de werkvloer ook echt nodig, vanaf de buitenkant worden dingen toch vaak anders ingeschat. Het ene moment vinden de werknemers iets misschien streng of overdreven, op een ander moment kunnen ze ook precies aangeven waar het gevaar zit.’

Een grote stap vooruit

De asbestbranche heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt en het is duidelijk dat dit ook zo blijft doorgaan. ‘Door nieuwe inzichten blijft de wetgeving continu in ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat we moeten meebewegen waar mogelijk. De werkkamers en het CCvD komen iedere paar maanden samen om de laatste ontwikkelingen te bespreken en op basis daarvan een advies te vormen voor de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat de werknemers daar nu vanuit een officieel orgaan ook bij vertegenwoordigd zijn is een grote stap vooruit’, besluit Elrie.

CCvD
Het CCvD is door het bestuur van Ascert ingesteld voor het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s binnen het werkveld asbest. Daarnaast adviseert het college het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over aanwijzigingscriteria in certificatieschema’s voor het werkveld.
Werkkamer
De werkkamer is ingesteld om in het voortraject onderzoek te doen en het CCvD te adviseren over de te stellen eisen aan personen die zich bezighouden met asbestinventarisatie en -verwijdering of het toezichthouden daarop. De kamer moet dit advies inhoudelijk en vaktechnisch onderbouwen en uitwerken.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan