CROW 400: uiterst zorgvuldig werken in en met verontreinigde grond

Eerder dit jaar is de herziene richtlijn voor werken in en met verontreinigde grond gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2019 is de CROW 400 daadwerkelijk van kracht. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat er nog veiliger, nog zorgvuldiger en meer risicogestuurd gewerkt wordt in verontreinigde bodem. De komende maanden geldt de overgangsperiode nog. U heeft dus nog de tijd om het effect van de CROW 400 in kaart te brengen en uw medewerkers op te leiden.

Wat gaat er veranderen?

De CROW 400 is de vervanger van de CROW 132 en 307. Doel van de grondige update is dat er een betere risicobeheersing moet komen. Zo zijn standaardpakketten met algemene maatregelen niet meer afdoende. In de nieuwe versie moeten maatregelen gespecificeerd worden, zodat ze doeltreffend zijn voor de situatie op dat moment. Verder komt er meer aandacht voor de gevaarlijke respirabele asbestvezels en is er een nieuwe systematiek voor het bepalen van de veiligheidsklassen. De veiligheidsklassen worden bepaald aan de hand van drie kleurcodes: oranje, rood en zwart.

De meerwaarde van veiligheidskundigen

Juist doordat er meer gelaagdheid in de richtlijn is aangebracht, wordt de rol van veiligheidskundigen in de toekomst alleen maar groter én duidelijker. Veiligheidskundigen worden in een vroegere fase bij projecten betrokken. Ze kijken vanuit hun expertise mee en bepalen op basis van de risico’s wat de juiste maatregelen zijn. In de nieuwe versie is er ook onderscheid tussen ‘gewone’ en geregistreerde DLP’ers. In de zwaardere risicoklasse is DLP-R een vereiste.

Meer informatie?

Maar wat betekent deze nieuwe richtlijn nu precies voor u? Wat is er nodig om aan de nieuwe maatregel te voldoen en hoe past u de CROW 400 op een zo efficiënt mogelijke manier binnen uw organisatie toe? SGS Search helpt u graag vooruit met advies, bodemonderzoek en praktische opleidingen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan