Chroom-6-dossier in snel tempo volwassen

De leercurve op het vakgebied chroom-6 is steil. Dat is opmerkelijk, vooral omdat chroom-6 ons in Nederland de afgelopen jaren heeft overvallen. We komen het op heel veel plekken in de maatschappij tegen, én dan hebben we ook nog eens te maken met de wispelturige chemische reacties van de stof. Goed om te zien dat alle betrokkenen een beroep doen op hun grote oplossende vermogen. Resultaat? Een relatief jonge chroom-6-markt die heel snel volwassen wordt.

 

De aandacht voor chroom-6 vanuit de politiek en media houdt onverminderd aan. Het is menens en dus staan er doorgewinterde partijen op die raad weten met de situatie. Zij zetten al hun ervaring met zware metalen en de risico’s ervan in om de chroom-6-problematiek op de korte termijn beheersbaar te maken. Al deze partijen zijn ook constructief met elkaar in gesprek. Neem het jaarlijkse chroom-6-congres. Met ruim driehonderd belangstellenden werd eerder dit jaar in Utrecht op zoek gegaan naar antwoorden en samenwerkingsverbanden voor de aanpak van chroom-6.

Overheid stelt kaders op

Ook de overheid toont zich betrokken. Het is een goede zaak dat de rijksopdrachtgevers ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf onlangs het beheersregime chroom-6 lanceerden. De overheid schept zo duidelijkheid in wat er op het gebied van veilig werken met chroom-6 verwacht wordt. Het protocol is voor iedereen beschikbaar en is leidend bij alle overheidsopdrachten.

Laboratoria maken het verschil

Een zeer wezenlijke bijdrage aan het snelle ontwikkelingsproces komt vanuit inspectie- en analysekant. Hier zat men de afgelopen jaren zeker niet stil. Partijen zijn volop bezig om accreditaties voor hun innovatieve analysemethoden te verkrijgen. Ook is er een 4-stappenplan ontwikkeld dat het meest betrouwbare beeld geeft over de aanwezigheid van chroom-6 in verf en coatings.

Onverwachte samenwerking

Het meest in het oog springend is misschien wel de samenwerking tussen de laboratoria RPS en SGS. Zij komen op termijn met een geharmoniseerde meetmethodiek. Het onderstreept eens te meer de volwassenheid van het dossier: elkaar niet beconcurreren, maar eerst en vooral samen een technische standaard vaststellen die breed in de markt gebruikt kan worden.

Interessante cases

Hoe de toekomst eruitziet? Vooralsnog nemen de vraagstukken alleen maar toe. Chroom-6 treft zeker niet alleen overheidsinstanties; ook vastgoedeigenaren en de industrie hebben ermee te maken. In dit magazine daarom cases die tonen wat zij allemaal doen om chroom-6 beheersbaar te maken.

Keuzes, keuzes, keuzes

De juiste keuzes zijn de komende tijd doorslaggevend. Zo leren we bijvoorbeeld steeds meer over de hoeveelheid chroom-6 die vrijkomt tijdens de bewerking. Soms is dat schrikken, omdat de norm wel zestig tot zeventig keer overschreden wordt. Maar tegelijkertijd constateren we dat risico’s minimaal én beheersbaar zijn. Ons advies? Laten we ons richten op de écht gevaarlijke situaties en laten we de beheersmaatregelen in weinig urgente gevallen in proportie en betaalbaar houden.

Meteen lood, kobalt en zink meenemen

Neveneffect van alle aandacht voor chroom-6 is dat er sowieso meer alertheid is voor gevaarlijke stoffen. We merken dat opdrachtgevers nu al hun blik verbreden en ook inzicht willen in de risico’s van andere zware metalen, zoals lood, kobalt en zink. Zo werken we in snel tempo toe naar een veiligere leef- en werkomgeving. In dit magazine alles over de groeispurt die de markt doormaakt. We bundelen de meest recente kennis, tools en ontwikkelingen.

Veel leesplezier!

Dit artikel is afkomstig uit het magazine Chroom-6 in de praktijk.

Gerelateerde diensten

Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer