Beslisboom hoogwaardig hergebruik bouwproducten

Circulair bouwen daagt de markt uit om bouwelementen en -componenten direct één op één hoogwaardig her te gebruiken. Deze producten zijn dan vaak niet (meer) voorzien van een kwaliteitsverklaring of CE-markering. We startten een onderzoek om een methode te ontwikkelen om de kwaliteit van deze tweede- en derdehands bouwproducten te bepalen in relatie tot kwaliteitsborging en wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar werkten SGS Search en Cirkelstad samen met meer dan 30 overheids- en marktpartijen aan de ‘Beslisboom hoogwaardig hergebruik bouwproducten’.

Het programma

Het resultaat is een eerste uitwerking van een praktisch hulpmiddel voor de kwaliteitstoetsing van (mogelijk) her te gebruiken bouwproducten voor alle betrokken partijen. Het project heeft de volgende handvaten opgeleverd:


• Betere afbakening van definitie hoogwaardig direct één op één hergebruik op basis van R-strategieën en definities Platform CB’23;
• Inzicht in verschillende praktijkvoorbeelden en gerelateerde rapporten;
• Overzicht kansrijke bouwproducten voor hergebruik (top 10 gebouwelementen);
• Inzicht in de verschillende kwaliteitstoets momenten in het bouwproces van demontage bij renovatie/sloop tot aan de realisatie van het nieuwe bouwproject;
• Inzicht in kwaliteitstoetsing in relatie tot de nieuwe wet en kwaliteitborging (Wkb) en het Bouwbesluit 2012;
• Inzicht in de kwalitatieve aspecten die van invloed (kunnen) zijn (geweest) op en belangrijk zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en prestaties van het (mogelijk) her te gebruiken bouwproduct;
• Meerdere adviezen en openstaande vraagstukken naar aanleiding van het onderzoek.

Meer informatie of bijdragen

Een uitgebreide versie van dit artikel leest u op de website van Cirkelstad. Met meer informatie over de toetsmomenten, risicovermindering en een uitgebreide toelichting over de inhoud van het programma per thema. Ook is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan het vervolgonderzoek. Voor vragen over de Beslisboom neemt u contact op met Senior Projectmanager Kees Faes via mail of 088 214 6822.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan