Onderzoek: vrij baan voor elektrische werktuigen

In 2016 tekenden de overheid, bouwbedrijven en brancheorganisaties de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Met als doel om de emissies van mobiele werktuigen in de (land)bouw te verlagen. De sector zorgt namelijk voor 8% van de CO2-uitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van fijnstofemissies. Elektrificatie van mobiele werktuigen is een van de maatregelen die een enorme bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de Green Deal. Maar hoe realistisch is dat, wat zijn eventuele barrières en wat leveren elektrische werktuigen eigenlijk op?

Afgelopen jaar zocht SGS Search Consultancy  in opdracht van Rijkswaterstaat een antwoord op die vragen. De belangrijkste conclusie is dat elektrische mobiele werktuigen voor het milieu en financieel een aantrekkelijk alternatief zijn voor fossiel aangedreven apparatuur. De milieubelasting ligt namelijk 50 tot 70% lager. En de kostenbesparing loopt op tot (tien)duizenden euro’s per jaar. Daarbij maakt het niet uit of de machine hybride is of een netaansluiting heeft. Bovendien is het mogelijk om een machine van 23 ton uit te rusten met accu’s voor de volledige energievoorziening. Alles wijst er dus op dat niets de verduurzaming van werktuigen nog in de weg staat.

Meer lezen? Hier vindt u het hele rapport.

Bron artikel: Rijkswaterstaat