Nieuwe NEN 2990: wat verandert er en waarom?

Wetten en normen 2017

Samen met het verlagen van de grenswaarde voor amfibole asbest, wordt de NEN 2990 voor eindcontroles aangepast aan de nieuwe risicoklasse-indeling. Wat is de aanleiding en wat zijn de consequenties? Wij hebben alle gevolgen van deze wijziging overzichtelijk op een rij gezet. Zo krijgt u helder en gedetailleerd inzicht in alle ins en outs met betrekking tot de actuele veranderingen in de asbestmarkt.

 NEN 2990