Nieuwe aanbestedingstools stimuleren circulair bouwen

Nu er in versneld tempo circulaire principes worden omarmd door organisaties in Nederland, is het hoog tijd om regelgeving hierop aan te sluiten. Ter anticipatie op deze behoefte zijn Metabolic en SGS Search actief bezig met het ontwikkelen van nieuwe aanbestedingsprocedures, waarbij gemeentes, ontwikkelaars en bouwbedrijven gestimuleerd worden duurzame en circulaire innovaties mee te nemen in uitvraag en ontwerp.

Door het veranderen van de manier waarop overheden hun aanbestedingsprocedure inrichten, wordt, met name in de bouwsector, de spijker op de kop geslagen als het gaat om effectieve stappen naar een circulaire economie. Overheden spelen een grote rol in de ontwikkeling van vastgoed en infrastructurele projecten in steden. Hierdoor zijn juist zij de aangewezen partij om het circulair denken te stimuleren onder ontwikkelaars en bouwbedrijven. Door een consistente vraag naar circulaire bouw te genereren, kan de overheid de markt prikkelen en de ruimte bieden om te investeren en innoveren op het gebied van circulaire bouwmaterialen en een circulair ontwerp.

Tot op heden hebben duurzaamheidsinterventies vooral gestuurd richting energiebesparing en -optimalisering in de gebruiksfase van gebouwen. Metabolic en SGS Search kijken echter verder. Dit wordt gedaan door de ingebedde milieu impacts van bouwactiviteiten in de gehele keten te analyseren, van productie van materialen tot sloop, en te kijken naar mogelijkheden voor circulaire bouw onderdelen, -materialen en -ontwerpen. Deze aanpak leidt er bijvoorbeeld toe dat er bij bouwprojecten ook gekeken moet worden naar reductie van het gebruik van primaire materialen met een hoge milieubelasting, door goed herbruikbare alternatieve materialen en constructies te introduceren. Daarop aansluitend zullen gebouwen vanuit een nieuw perspectief moeten worden benaderd: als materiaalbanken met materiaalpaspoorten waarin ook de waarde van alle componenten aan het einde van de levenscyclus is uitgedrukt. Ook vanuit financieel oogpunt zal dit leiden tot positieve langetermijneffecten.

Lees het hele artikel op de website van www.cirkelstad.nl.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan