Maak van verduurzaming kantoren een must

Het verduurzamen van gebouwen is een hot item in Nederland. Als gevolg van het Energieakkoord staan eigenaren en huurders van kantoorgebouwen voor een enorme energiebesparingsopgave. In Nederland komt 35 van de 81 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte nog niet verder dan Energielabel G of F. En dat terwijl vanaf 2023 Energielabel C verplicht is, in 2030 zelfs gevolgd door Energielabel A. Toch is met relatief kleine investeringen en maatregelen op korte termijn forse energiebesparing te realiseren.

 

Theorie versus praktijk
Speciaal voor de kantorenmarkt heeft SGS Search de Energie Prestatie Keuring (EPK) met trio-label ontwikkeld, die naast de eigenaar en de huurder nadrukkelijk ook de beheerder betrekt bij de te nemen energiebesparende maatregelen én de te boeken (energie)winst. Hieraan ligt de misvatting ten grondslag dat een energielabel per definitie iets zegt over de energiezuinigheid van een gebouw op basis van het werkelijke energieverbruik. Of een gebouw energiezuinig is, hangt namelijk ook af van het gedrag van de huurders en de juiste inregeling, afstelling en beheer van de installaties. Uit een pilot van SGS Search en e-nolis (onderdeel van ENGIE) blijkt dat juist kantoren met een goed label in de praktijk helemaal niet zo goed scoren.

Trio-label
De EPK met trio-label ligt geheel in lijn met BREEAM-NL In-Use, dat bij de monitoring ook let op het gebouw, het beheer en het gebruik. De EPK is een soort nulmeting die duidelijk maakt wat de energieprestaties van het kantoor zijn en welk energielabel het nú heeft. Daaruit vloeit het trio-label voort: een rapportage die alle drie de partijen inzicht geeft in wat zij kunnen doen om energie te besparen.

Gezamenlijke must
SGS Search is ervan overtuigd dat de EPK met trio-label op energiegebied de impasse in de kantorenmarkt kan doorbreken. Zeker nu enkele grote banken aan herfinanciering de voorwaarde koppelen dat een kantooreigenaar een plan van aanpak moet hebben om Energielabel C te halen. Het trio-label maakt het tot een gezamenlijke must voor eigenaar, huurder én beheerder.

Laaghangend fruit
Alleen een rapportage volstaat echter niet, men moet ook daadwerkelijk in beweging komen. Verduurzaming van gebouwen is niet alleen een moetje, het biedt ook de nodige kansen. Er is in Nederland veel “laaghangend fruit”: veel gebouwen zijn met operationele maatregelen een stuk energiezuiniger te maken. Met minimale investeringen kunnen organisaties al snel 15 procent van de energie in hun gebouwen besparen.

Energie-audit
Een directe kostenbesparing ligt voor het grijpen als ondernemers actief aan de slag gaan met de energie-audit. SGS Search en Sedico presenteerden onlangs de resultaten van de energie-audits die zij tot nu toe uitvoerden en de totale (potentiële) energiebesparing die daarmee in kaart is gebracht. In 2016 onderzochten zij het energieverbruik van zo’n 250 gebouwen. Onder de streep resulteerde dat in een totale potentiële besparing van 6.485.313 kg CO₂. Ter vergelijking: dit komt overeen met de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 810 Nederlandse huishoudens. En een steekproef onder 96 winkels resulteerde in een potentiële besparing van 2.315.016 kg CO₂. Als deze grof doorgetrokken wordt naar het totaal aantal winkels in Nederland van de ketens waarvoor de steekproef is gedaan, is de uitkomst een besparing van 95.552.400 kg CO₂. Dit komt overeen met de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 11.944 huishoudens.

Kleine investering, forse besparing
Conclusie: onder invloed van het Energieakkoord en de wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen moet én kan het steeds duurzamer. Met relatief kleine investeringen en maatregelen is op korte termijn forse energiebesparing te realiseren. De bovengenoemde resultaten tonen aan dat veel ondernemingen goed op weg zijn naar het realiseren van significante energiereductie. Daarmee dragen ze direct bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn gesteld in het Energieakkoord.

Wilt u weten waarom er juist nú kansen te over zijn om gebouwen energiezuiniger te maken? Lees hier het uitgebreide interview met onze adviseurs Duurzaamheid in Vastgoed Visie.