Limburg krijgt Asbestcentrum

Limburg krijgt een opleidings- en examencentrum op het gebied van asbest in Horst. Doel van ‘Asbestcentrum Limburg’ is het versneld opleiden van gecertificeerde asbestsaneerders, zodat er genoeg werknemers zijn om voor 2024 alle asbestdaken te kunnen verwijderen van woningen, stallen en bedrijven. De theoretische en praktische kennis die tijdens de opleidingen wordt opgedaan moet leiden tot efficiëntere en effectievere sanering van asbestdaken. SGS Search Opleidingen is een van de partners in dit project.

Het initiatief voor het opleidings- en examencentrum komt van een aantal bedrijven met elk hun eigen specialisatie. In samenwerking met de ROC’s in Limburg verzorgt Bouwmensen Limburg de instroom van jonge MBO-scholieren. Bouwmensen is verantwoordelijk voor de praktijk, geeft de garantie voor het uitvoeren van de verplichte praktijktoetsen, zorgt voor intensieve begeleiding van de leerlingen en voor plaatsing bij bedrijven tijdens stage of werk. SGS Search Opleidingen verzorgt de opleidingen Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) 1 + 2, Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).

Theorie en praktijk
Asbestsanering Het Zuiden en Pex Dakbedekkingen bieden als leerbedrijf jonge cursisten werk én passende begeleiding aan zodat zij uitgroeien tot excellente asbestverwijderaars. Toeleveranciers van materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen en van saneringstechnieken zoals het MiniContainment zijn partner van de trainingslocatie in Horst. Zij verzorgen een deel van het lesmateriaal door de cursisten wegwijs te maken in het doel (theoretisch) en het gebruik (praktijk) van de saneringstechnieken. Een inventarisatiebureau legt uit hoe een inventarisatierapport tot stand komt en welke zaken in het rapport relevant zijn voor asbestverwijderingsbedrijven. Een asbestlaboratorium verzorgt praktijk- en theorielessen waarbij uitleg wordt gegeven over de eindcontrole en eindmeting. Woningcorporaties en agrarische bedrijven worden ook betrokken bij de kennisdeling, aangezien zij regelmatig geconfronteerd worden met asbest.

Versnelling aanpak asbestdaken
Aanleiding voor dit initiatief is de ambitie van de Provinciale Staten van de provincie Limburg. Zij willen een landelijke koppositie pakken in het faciliteren en versnellen van de aanpak van asbestdaken. Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland officieel verboden. Ruim 100 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken moet dan gesaneerd zijn. Bijna 3/4 daarvan is eigendom van de agrarische sector. Vergeleken met de rest van Nederland ligt er in Limburg een zeer grote opgave. Voornaamste oorzaak is de ruime aanwezigheid van (grootschalige) agrarische bebouwing. De provincie Limburg erkent de veiligheidsrisico’s van asbesthoudende toepassingen en erkent dat ze ook zelf een rol moet nemen in deze taakstelling: ‘Als overheid hebben we jarenlang het gebruik van asbest toegestaan. Nu verbiedt de overheid het hebben van asbestdaken bij wet, dus kun je als overheid je niet enkel achter deze wet verschuilen’, aldus gedeputeerde Daan Prevoo.