LCA congres 2017

Op dinsdag 20 juni kwamen zo’n 100 GWW- en bouwgerelateerde producenten, aannemers en opdrachtgevers samen in Het Oude Magazijn in Amersfoort voor de tweede editie van het congres 'LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen'.

Toonaangevende sprekers vertelden uit eigen professie of vanuit wet- en regelgeving over de kansen die de productie of inkoop van duurzame materialen met zich meebrengt. Alle feiten en mogelijkheden die een LCA biedt passeerden de revue. Het interactieve karakter van het congres nodigde bezoekers uit om vragen te stellen en om met elkaar de dialoog aan te gaan.


4 zaken die u niet mocht missen...
Met een top 4 van highlights blikken we nog even terug op verschillende onderwerpen die besproken zijn:

1) MPG: over de schutting kijken voor een integrale benadering
Vanaf 2018 is de MPG (Milieuprestatie Gebouwen)-grenswaarde een feit voor nieuwbouw van woningen en kantoren. Dat betekent dat de bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren niet boven een maximale milieubelasting mogen uitkomen. Een LCA kan die milieubelasting vaststellen. Daarbij telt de productie van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van verwerking na gebruik. Voor een integrale weging van milieuprestaties over de totale levensduur van een gebouw is het goed om naast de MPG ook de EPG (Energiegebonden milieuPrestatie Gebouwen, berekend uit energieverbruikcijfers) mee te wegen. De combinatie van deze twee waardes vormt de DPG (Duurzaamheids Prestatie Gebouwen). De DPG geeft meer inzichten die kunnen helpen om uiteindelijk de juiste beslissingen te kunnen nemen.

2) Eén Europese methode voor unanieme erkenning van LCA’s
De Europese Commissie streeft naar één methode voor unanieme erkenning van LCA’s. De norm EN 15804 vormt de basis voor LCA’s van bouwproducten. Deze norm wordt aangepast richting product environmental footprint (PEF) en er komen nieuwe bepalingsmethoden en aanvullende indicatoren. De LCA volgens deze norm geldt dan als de PEF voor bouwproducten, en zorgt voor meer harmonisatie in gebouwbeoordelingen en LCA-systematieken.

3) Nederlandse bouwtoeleverende industrie kan niet zonder data
Meer dan 70% van de afnemers van bouwmaterialen, bouwproducten en complete bouwsystemen oriënteert zich online. Dit onderstreept het belang van goede data en online vindbaarheid. Fabrikanten besteden steeds meer aandacht aan de online ‘klantreis’ en E-business. Dit maakt een einde aan faalkosten en reduceert de transactiekosten tot een minimum. LCA-data zullen worden opgenomen in de BIM-modellen.

4) Samenwerking en LCA als sleutel tot circulariteit
Het verbeteren van de milieuprestatie is een belangrijk doel van de Circulaire Economie. Om de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ waar te maken is samenwerking tussen ketenpartners essentieel. Wat verwacht men van elkaar? Recycling is niet per definitie circulair: het primaire grondstoffengebruik over meerdere cycli is een betere graadmeter van circulariteit. Wie heeft in de cyclus wanneer welke data nodig? Rijkswaterstaat is ervan overtuigd dat het doorontwikkelen van de LCA-systematieken de goede aanpak is voor het meetbaar maken van de Circulaire Economie en gebruikt het als beoordelingsmethode.

Zelf aan de slag met een LCA? Neem vrijblijvend contact op met Gert-Jan Vroege (088 – 214 66 00) of Ulbert Hofstra (0345 – 58 51 70).