Aanvullend onderzoek naar risico’s kunstgrasvelden

Zowel het water als de bodem rondom kunstgrasvelden is in veel gevallen verontreinigd met zware metalen zoals zink en kobalt afkomstig uit rubbergranulaat. Dat berichtte ZEMBLA in haar uitzending van 11 oktober. Voor het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanleiding voor aanvullend onderzoek naar de milieurisico’s van rubbergranulaat.

Enerzijds worden bodemverontreiniging met zink en kobalt aangetroffen in bermen en watergangen rondom kunstgrasvelden. Anderzijds stelt ZEMBLA dat ook sprake is van bodemverontreiniging onder de kunstgrasvelden doordat deze zijn aangelegd met vermalen autobanden, meestal gemengd met zand of lavasteen.


Deze bevindingen vormden voor ZEMBLA aanleiding voor vragen richting het RIVM. Het RIVM heeft als reactie laten weten dat er onderzoek komt naar het water en de bodem rondom kunstgrasvelden in Nederland.


De exacte timing en looptijd van dit onderzoek is op dit moment bij ons niet bekend. Wilt u als gemeente of sportclub direct zekerheid over de bodemkwaliteit in uw specifieke situatie? Dan geeft een bodemonderzoek u snel een betrouwbaar antwoord. Neem contact op met onze adviseurs via 088 214 6600 of nl.search.milieu@sgs.com.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan