Aanmeldformulier Monsteranalyse

U wilt een monster laten analyseren, zodat u weet of het gaat om asbesthoudend materiaal.

Verzending

Een asbestverdacht monster kunt u voor analyse opsturen naar SGS Search. Hiermee bepalen we of en welk asbest in het materiaal verwerkt is. Wij vragen u het monster dubbel (2x) te verpakken, waarbij de laatste verpakking van doorzichtig plastic moet zijn. Zo kan onze laborant het veilig verwerken. Als het monster niet dubbel verpakt is, nemen wij deze niet in behandeling.

Het dubbel verpakte monster stuurt u op in een voldoende gefrankeerde envelop, samen met het formulier welke u ontvangt na het invullen van onderstaand formulier naar:

SGS Search Laboratorium
Postbus 83
5473 ZH Heeswijk

Analysecertificaat

Het monster onderzoeken we in ons laboratorium. Het resultaat wordt weergegeven in een analysecertificaat dat we digitaal sturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

Asbestinventarisatie

Let op: uit het analyseresultaat blijkt alleen of er asbest aanwezig is in het bemonsterde materiaal. Is er asbest aanwezig en wilt u het asbest (laten) saneren? Dan heeft u aanvullend een asbestinventarisatie nodig conform bijlage XIIIa van artikel 4.27 van het arbeidsomstandigheden besluit.

Opdracht

Met het opsturen van het monster geeft u ons opdracht voor het analyseren. Dit kost € 92,- inclusief btw. U ontvangt daarvoor een factuur. Wij hanteren de DNR 2011 versie juli 2013 als algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden u digitaal ter beschikking gesteld.