Wat wilt u bestellen

De monteur van Kemkens heeft asbestverdacht materiaal gevonden en de werkzaamheden gestaakt. Voordat de werkzaamheden hervat worden, moet vastgesteld worden of het materiaal asbest bevat. Voor dit asbestonderzoek kunt u kiezen uit een monsteranalyse of een asbestinventarisatie.

Monsteranalyse

Met het nemen en laten analyseren van een materiaalmonster stellen wij vast of het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. Stop, indien mogelijk, een los stukje asbestverdacht materiaal dubbelverpakt in een plastic zakje en stuur dit op naar SGS Search. De analyse van een door u opgestuurd monster kost € 92,-. Ieder volgend monster kost € 45,- (prijzen zijn inclusief btw).

Bestel een monsteranalyse

Asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie onderzoeken we de locatie visueel op de aanwezigheid van asbest. Van asbestverdachte materialen nemen we een monster. De resultaten van het onderzoek worden conform wet- en regelgeving gerapporteerd. U ontvangt een rapport waarin staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en onder welke voorwaarden het asbest moet worden verwijderd. Met dit rapport kunt u een saneerder opdracht geven het asbest te verwijderen. Een asbestinventarisatie kost inclusief 1 monster € 345,- (incl. btw).

Bestel een asbestinventarisatie

Wij adviseren u het asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via www.ascert.nl. Een erkend bedrijf kan asbest vakkundig en zonder gezondheidsrisico voor u verwijderen. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen, neem dan eerst contact op met uw gemeente. Zij kunnen aangeven wat mag en welke regels u dient te volgen.