Wat wilt u bestellen

De monteur van Kemkens heeft asbestverdacht materiaal gevonden en de werkzaamheden gestaakt. Voordat de werkzaamheden hervat worden, moet vastgesteld worden of het materiaal asbest bevat. Voor dit asbestonderzoek kunt u kiezen uit een monsteranalyse, monstername op locatie of een asbestinventarisatie.

Monsteranalyse

Met het nemen en laten analyseren van een materiaalmonster stellen wij vast of het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. Stop, indien mogelijk, een los stukje asbestverdacht materiaal dubbelverpakt in een plastic zakje en stuur dit op naar SGS Search. De analyse van een door u opgestuurd monster kost € 80,- inclusief btw. Ieder volgend monster kost €45,-.

Bestel een monsteranalyse

Monstername op locatie

Als er geen los stukje materiaal aanwezig is, dan raden wij u ten strengste af om zelf een stuk asbestverdacht materiaal af te breken. Wij komen graag bij u langs om op een veilige manier een monster te nemen. Een monstername op locatie inclusief 1 materiaalmonster bedraagt € 245,- inclusief btw. Elk volgende monster kost €45,- euro extra.

Is materiaal niet asbesthoudend, dan stuurt u een kopie van het analysecertificaat naar Kemkens en kan het werk hervat worden. Gaat het wel om asbest, dan moet dit eerst verwijderd worden door een asbestsaneerder. Maar eerst is een asbestinventarisatierapport noodzakelijk. Dit is een apart onderzoek, waarvoor u opnieuw kosten moet maken.

Bestel een monstername op locatie

Wanneer u zeker bent dat het gaat om een asbesthoudende toepassing of dubbele kosten wilt voorkomen, dan bespaart u mogelijk door meteen een asbestinventarisatie (zie hieronder) uit te laten voeren.

Asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie onderzoeken we de locatie of woning visueel op de aanwezigheid van asbest. Van asbestverdachte materialen nemen we een monster. De resultaten van het onderzoek worden conform wet- en regelgeving gerapporteerd. U ontvangt een rapport waarin staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en onder welke voorwaarden het asbest moet worden verwijderd. Met dit rapport kunt u een saneerder opdracht geven het asbest te verwijderen. Een asbestinventarisatie kost € 345,- inclusief 1 monster.

Bestel een asbestinventarisatie

Wij adviseren u het asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via www.ascert.nl. Een erkend bedrijf kan asbest vakkundig en zonder gezondheidsrisico voor u verwijderen. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen, neem dan eerst contact op met uw gemeente. Zij kunnen aangeven wat mag en welke regels u dient te volgen.