Aanmeldformulier monsteranalyse

U wilt een monster laten analyseren, zodat u weet of het gaat om asbesthoudend materiaal.

Verzending

Een monster van een asbestverdacht materiaal, kunt u opsturen naar SGS Search zodat het geanalyseerd kan worden en bepaald kan worden of en welk asbest in het materiaal verwerkt is. Wij vragen u het monster dubbel (2x) te verpakken, waarbij de laatste verpakking van doorzichtig plastic moet zijn, zodat onze laborant het veilig kan verwerken. Als het monster niet dubbel verpakt is, nemen wij het monster niet in behandeling.

Het dubbel verpakte monster kunt u samen met het formulier (dat u ontvangt na het invullen van de gegevens onderaan deze pagina), in een voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar:

SGS Search Laboratorium
Postbus 83
5473 ZH Heeswijk

Analysecertificaat

Het monster wordt in ons laboratorium onderzocht. Het resultaat wordt weergegeven in een analysecertificaat dat digitaal toegestuurd wordt naar het door u opgegeven e-mailadres.

Asbestinventarisatie

Let op. Uit het analyseresultaat blijkt alleen of er asbest aanwezig is in het bemonsterde materiaal. Is er asbest aanwezig en wilt u het asbest (laten) saneren? Dan heeft u aanvullend een asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van artikel 4.27 van het arbeidsomstandigheden besluit nodig.

Opdracht

Met het opsturen van het monster geeft u ons opdracht voor het analyseren. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen €92,- inclusief btw. U ontvangt daarvoor een factuur. Wij hanteren de DNR 2011 versie juli 2013 als algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden u digitaal ter beschikking gesteld.