Wat wilt u bestellen

De monteur van Feenstra heeft asbestverdacht materiaal gevonden en de werkzaamheden gestaakt. Er zijn nu verschillende opties.

  1. Met het nemen en laten analyseren van een materiaalmonster kunnen wij vaststellen of het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. U ontvangt van Feenstra desgewenst een enveloppe met monsterzakje. Hier kunt u, indien er een los stukje asbestverdacht materiaal voorhanden is, een monster in stoppen en opsturen naar SGS Search. De analyse van een door u opgestuurd monster kost  € 80,- inclusief btw.

  2. Als er geen los stukje materiaal aanwezig is, dan raden wij u ten strengste af zelf een stuk asbestverdacht materiaal af te breken. Wij adviseren dan om ons langs te laten komen om op een veilige manier een monster te nemen. Wanneer SGS Search bij u langskomt om een monster te nemen, dan bedragen de kosten € 245,- inclusief btw. Elk volgende monster kost 45 euro extra.

    Als blijkt dat het materiaal niet asbesthoudend is, dan kunt u een kopie van het analysecertificaat opsturen naar Feenstra en kan het werk hervat worden. Blijkt het wel om asbest te gaan, dan zal dit eerst verwijderd moeten worden. Dit wordt gedaan door een asbestsaneerder. Voordat een asbestsaneerder aan de slag kan is een asbestinventarisatierapport noodzakelijk. Dit is een apart onderzoek, waarvoor u opnieuw kosten moet maken.

    Wanneer u zeker bent dat het gaat om een asbesthoudende toepassing of dubbele kosten wilt voorkomen, dan kan het lonen om direct een asbestinventarisatie (zie hieronder) uit te laten voeren. U bespaart daarmee de kosten van de losse monsteranalyse.

  3. Bij een asbestinventarisatie voeren wij een onderzoek uit, waarbij we de locatie of woning visueel onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Van asbestverdachte materialen wordt een monster genomen. De resultaten van het onderzoek worden conform wet- en regelgeving gerapporteerd. U ontvangt een rapport waarin staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en aan welke voorwaarden de saneerder moet voldoen bij het verwijderen van het asbest. Met dit rapport kunt u een saneerder opdracht geven het asbest te verwijderen. De kosten voor een asbestinventarisatie bedragen € 345,- inclusief 1 monster.

Wij adviseren u het asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via www.ascert.nl. Een erkend bedrijf kan asbest vakkundig en zonder gezondheidsrisico voor u verwijderen. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen. Besluit u om het asbesthoudend materiaal zelf te verwijderen, neem dan eerst contact op met uw gemeente. Zij kunnen aangeven wat mag en welke regels u dient te volgen.

Geef hieronder aan wat u wilt bestellen door op de link te klikken.

Wilt u;

  1. Een monsteranalyse
  2. Een monstername op locatie
  3. Een asbestinventarisatie op locatie