Wat wilt u bestellen

De monteur van Feenstra heeft asbestverdacht materiaal gevonden en de werkzaamheden gestaakt. Voordat de werkzaamheden hervat worden, moet vastgesteld worden of het materiaal asbest bevat. Voor dit asbestonderzoek kunt u kiezen uit een monsteranalyse of een asbestinventarisatie.

Monsteranalyse

Met het nemen en laten analyseren van een materiaalmonster kunnen wij vaststellen of het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. U ontvangt van Feenstra desgewenst een enveloppe met monsterzakje. Hier kunt u, indien er een los stukje asbestverdacht materiaal voorhanden is, een monster in stoppen en opsturen naar SGS Search. De analyse van een door u opgestuurd monster kost  € 92,- inclusief btw.

Bestel een monsteranalyse

Asbestinventarisatie op locatie 

Bij een asbestinventarisatie voeren wij een onderzoek uit, waarbij we de locatie visueel onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Van asbestverdachte materialen wordt een monster genomen. De resultaten van het onderzoek worden conform wet- en regelgeving gerapporteerd. U ontvangt een rapport waarin staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en aan welke voorwaarden de saneerder moet voldoen bij het verwijderen van het asbest. Met dit rapport kunt u een saneerder opdracht geven het asbest te verwijderen. De kosten voor een asbestinventarisatie bedragen inclusief 1 monster € 375,- (incl. btw).

Wij adviseren u het asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via www.ascert.nl. Een erkend bedrijf kan asbest vakkundig en zonder gezondheidsrisico voor u verwijderen. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen. Besluit u om het asbesthoudend materiaal zelf te verwijderen, neem dan eerst contact op met uw gemeente. Zij kunnen aangeven wat mag en welke regels u dient te volgen.

Bestel een asbestinventarisatie op locatie