In gesprek over de laatste asbestontwikkelingen

Veel ruimte voor interactie en discussie; dat kenmerkte het regionaal asbestcongres in Lelystad op 8 mei. In de Statenzaal van het provinciehuis was er volop aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van asbest in de provincie en daarbuiten.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Omgevingsdienst IJsselland en SGS Search zochten de samenwerking op en wisten zo’n 70 mensen bij elkaar te brengen. Tijdens de opening sprak Udo Waltman, directeur SGS Search, direct zijn wens tot interactie uit: ‘Naast informatie brengen komen we ook informatie halen. We willen graag weten wat er bij u speelt’.

Eerste hulp bij asbestcalamiteiten

Na de opening was het woord aan Geerlof van Loo, beleidsmedewerker bij Stichting Salvage. Deze onafhankelijke stichting biedt eerste hulp bij brand vanuit verzekeraars. Na de oproep van de brandweer verlenen zij eerste hulp aan alle betrokkenen bij een calamiteit, zonder winstoogmerk. Van Loo: ‘Bij een asbestcalamiteit zetten wij direct acties uit waardoor gevolgschade en kosten beperkt worden. We denken mee over de verantwoordelijkheden; wie ruimt het asbest op, wie betaalt de kosten en wie communiceert met de betrokkenen?’ Na een succesvolle pilot heeft de stichting per 1 maart 2019 haar diensten definitief uitgebreid met de eerste hulp bij en coördinatie van asbestbranden.

De asbestdiscussie in een notendop

Over asbest is momenteel veel discussie, maar wat speelt er eigenlijk? Udo Waltman opende de discussie en deelde zijn standpunt. De asbestdiscussie omvat simpelweg 3 pijlers; kosten, risico(klassen) en gezondheid. Een actueel argument is dat de wet- en regelgeving overdreven is en dat risicoklassen verlaagd moeten worden. Waltman: ‘Als je in risicoklasse 1 werkt, dan is er in het huidige systeem geen of amper controle. Dat maakt mij ongerust. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit toch gewaarborgd blijft, ondanks dat er geen borging is?’ Waltman zoekt naar een tussenweg; ‘Beheersen van de kosten? Jazeker, maar wel binnen een systeem waarbij de druk om je werk goed te doen blijft bestaan. Het gegeven dat er iemand kán komen controleren helpt daarbij.’ Waltman besprak aansluitend de volgende ontwikkelingen:

  • Status Asbestdakenverbod: op 28 mei staat het debat in de Eerste Kamer gepland.
  • Validatie en Informatie Platform (VIP), gerund door het RIVM. Goede ideeën voor procesverbetering of nieuwe technieken kunnen rechtstreeks naar het VIP worden gestuurd.

Veiligheid en gezondheid als basis

Ard Hengeveld, manager bij Woonbedrijf Ieder1, opende met een introductievideo van de corporatie. Hij gaf aansluitend uitleg over het asbestbeleid dat Woonbedrijf ieder1 hanteert en hoe de uitvoering plaatsvindt. ‘Waarom het bij Ieder1 goed gaat? Wij zijn gemotiveerd om het juiste te doen voor onze huurders en medewerkers.’ Hengeveld: ‘We vinden het belangrijk om zelf regie te kunnen voeren en kennis in eigen huis te hebben. We maken geen afweging over kosten, maar op basis van doelmatigheid. Daarbij staan veiligheid en gezondheid altijd op de eerste plaats.’

Werkwijzen van de omgevingsdiensten

Tenslotte namen Arlen Grooten, OFGV en Roy Bruens, Omgevingsdienst IJsselland het publiek mee in de activiteiten en werkwijzen van de omgevingsdiensten. Het beoordelen van een sloopmelding, toetsen van inventarisatierapporten en toezichthouden in de werkgebieden. Zij maken zich enigszins zorgen over de kwaliteit van enkele saneerders en laboratoria in beide regio’s. Dit speelt met name bij het verwijderen van asbestdaken. Ook willen ze een oproep doen aan de branche. Grooten: ‘Is er een probleem? Je kan ons altijd bellen. Wij delen kennis in- en extern. Kom je er niet uit? Overleg met ons. We weten niet alles, maar willen altijd meedenken.’ Van tevoren overleggen voorkomt handhaving tijdens de uitvoering.

Ervaringen uit de praktijk

Met een aantal vragen aan de dagvoorzitter en Nis Baar eindigden we het programma. Baar, algemeen directeur, vertelde over NIVO, dat met name voor woningcorporaties saneert. Zij hebben bewonerscommunicatie hoog in het vaandel staan en zijn daarnaast licentiehouder van het MiniContainment. Tijdens de korte netwerkborrel werd de middag nabesproken en afgesloten.

Gerelateerde diensten

OUD Asbestinspecties, -onderzoek en -advies

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan…

Lees meer

OUD Projectmanagement bij sloop, renovatie en asbestsanering

Bij een sloop, renovatie of complexe asbestsanering komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures.…

Lees meer

Gerelateerde referenties