Fotoverslag Nationale AsbestFeitenCongres 2018

Ontvangst 

 

Opening door Roelof Hemmen en Keynote Elrie Bakker, voorzitter Stichting Ascert

 

Udo Waltman, directeur SGS Search

 

Premiere documentaire '25 jaar asbestverbod in Nederland – toen, nu en morgen’ 

 

Interactie tijdens vragenronde

 

 

Netwerkpauze

 

 

Programma na de pauze met als eerste spreker Annie Schreijer-Pierik – Europarlementariër

 

Lancering campagne asbestdaken met Annemieke Traag (Gedeputeerde provincie Overijssel) en Edward Stigter (Directeur Beleid VNG)

 

Einddebat met v.l.n.r. Bob Ruers (Gedeputeerde provincie Limburg)

 

Bea Schouten (Gedeputeerde provincie Gelderland) en Teun Stam (bestuurslid VERAS)

 

Willy de Mooij (Lid Raad van Bestuur Vestia, namens Aedes) en Alfred Jansen (Portefeuillehouder Veiligheid & Pacht LTO Nederland)

 

Netwerkborrel