Zes veelgemaakte fouten bij een V&G-plan

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is als onderdeel van HSE-management van toepassing op (nieuw)bouwprojecten, sloop, renovatie en onderhoudswerken. Hierbij zijn een aantal criteria van belang, zoals de duur van de werkzaamheden of wanneer er sprake is van bijzondere risico’s bij de uitvoering van het project. De praktijk leert ons dat het V&G-proces niet altijd even goed verloopt. Meer weten over de oorzaken hiervan?

Download
Terug naar Downloads