De vernieuwing van het asbeststelsel: wat verandert er?

Er komen aanpassingen aan in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de proces- en persoonsschema’s en het Bouwbesluit. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? En wat betekent dit voor het hele asbestproces? U leest het hier.

Download
Terug naar Downloads