Levenscyclusanalyse (LCA) Kansen op weg naar een circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 in Nederland en een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot. Dat is het doel waar we allemaal naartoe werken. Dit is internationaal vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Op die afspraken is dan weer de EU Taxonomy gebaseerd, een leidraad voor bedrijven en financiële instellingen voor hun duurzame investeringen.

Download
Terug naar Downloads