Checklist gemeenten energie-audit

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn volgens de EED-richtlijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Hiermee wil de Europese Commissie organisaties motiveren om (meer) energie te besparen. Gelukkig is de energie-audit niet alleen een verplichting; de nulmeting biedt ook veel kansen om energie én kosten te besparen. Maar hoe gaat u nu aan de slag met de energie-audit? Welke stappen moet u zetten richting een Plan van Aanpak? In deze checklist leest u welke voorbereidingen u zelf kunt treffen.

Download
Terug naar Downloads