Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien is een keurig onderhouden pand aantrekkelijk voor huurders en gebruikers. Vastgoedeigenaren zijn daarom gebaat bij onderhoudsplannen om het onderhoud te timen en de kosten ervan te kunnen begroten. Aan de hand van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) kan het gebouw op natuurlijke momenten worden verduurzaamd.

Directe resultaten van een DMJOP

  • Waardevast gebouw;
  • Prettig verblijf- en werkklimaat op de werkvloer met een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit;
  • Levensduurverlenging van het gebouw;
  • Planmatig werken aan het verduurzamen van vastgoed;
  • Koppeling van duurzame ingrepen aan natuurlijke momenten in uw onderhoudsproces;
  • Flinke besparing op de energiekosten;
  • Imago- en identiteitsverbetering.

Onderhoudsplannen

Waarom SGS Search?

SGS Search is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties op het allerhoogste niveau. Hetzelfde geldt voor meerjaren onderhoudsplannen. Flexibiliteit is onze kracht. Onze onderhoudsadviseurs zetten onder andere NEN 2767 en RgdBOEI® in om de technische staat van uw vastgoed en installaties te bepalen. Dit zijn beproefde metingen die als basis dienen voor een DMJOP. Uw baten en lasten staan altijd centraal. SGS Search is creatief en kostenbewust in het zoeken naar de juiste uitvoeringsmomenten van onderhoud. Het resultaat? Aantrekkelijk en financieel gezond vastgoed op de korte-, middenlange- en lange termijn.

 

 

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Het gebouwenpaspoort

Voor gebouweigenaren en -beheerders is een overzichtelijk en compleet inzicht in…

Download

(APK-W) Algemene Periodieke Keuring voor woningen

Net als u hechten wij veel waarde aan een veilige leefomgeving voor huurders. Daarom…

Download

Veilig en duurzaam vastgoed

Als vastgoedeigenaar loopt u in elke levensfase van uw vastgoed tegen vraagstukken…

Download

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners.…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om…

Lees meer

Gerelateerde referenties