Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer dan eens gebleken dat daken soms niet berekend zijn op plotselinge water- of sneeuwlast. Met name platte daken kunnen risicovol zijn. In het kader van verantwoord technisch risicobeheer verdient reguliere inspectie van dergelijke daken prioriteit.

Dakinspecties voor regulier onderhoud

SGS Search voert periodiek dakinspecties uit om te bepalen of daken in goede staat verkeren en goed onderhouden worden. Daarbij onderzoeken onze ervaren bouwkundige inspecteurs of er mankementen zijn en stellen vast op welke termijn het dak of delen van het dak aandacht vragen. Opdrachtgevers ontvangen na afloop van de dakinspectie een helder rapport met de onderzoeksresultaten. Het rapport doet ook aanbevelingen hoe de levensduur van het dak op een verantwoorde manier verlengd kan worden. 

Dakinspecties voor risicovolle daken

Dakinspecties

Naast inspecties voor regulier onderhoud voert SGS Search ook dakinspecties voor risicovolle daken uit. Tot die categorie rekenen wij vooral platte daken die qua constructie, hellingshoek, onderhoudsstaat en capaciteit van hemelwaterafvoer een risico kunnen vormen. Onze inspecteurs onderzoeken en controleren de staat van het dak en zetten alle feiten deskundig en onafhankelijk op een rij. De rapportage en de aanbevelingen vormen een goede managementtool om regulier onderhoud en toekomstige investeringen te kunnen plannen en begroten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers controleren…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Bovendien is een keurig…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties