Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer dan eens gebleken dat daken soms niet berekend zijn op plotselinge water- of sneeuwlast. Met name platte daken kunnen risicovol zijn. In het kader van verantwoord technisch risicobeheer verdient reguliere inspectie van dergelijke daken prioriteit.

Dakinspecties voor regulier onderhoud

SGS Search voert periodiek dakinspecties uit om te bepalen of daken in goede staat verkeren en goed onderhouden worden. Daarbij onderzoeken onze ervaren bouwkundige inspecteurs of er mankementen zijn en stellen vast op welke termijn het dak of delen van het dak aandacht vragen. Opdrachtgevers ontvangen na afloop van de dakinspectie een helder rapport met de onderzoeksresultaten. Het rapport doet ook aanbevelingen hoe de levensduur van het dak op een verantwoorde manier verlengd kan worden. 

Dakinspecties voor risicovolle daken

dakinspectie

Naast inspecties voor regulier onderhoud voert SGS Search ook dakinspecties voor risicovolle daken uit. Tot die categorie rekenen wij vooral platte daken die qua constructie, hellingshoek, onderhoudsstaat en capaciteit van hemelwaterafvoer een risico kunnen vormen. Onze inspecteurs onderzoeken en controleren de staat van het dak en zetten alle feiten deskundig en onafhankelijk op een rij. De rapportage en de aanbevelingen vormen een goede managementtool om regulier onderhoud en toekomstige investeringen te kunnen plannen en begroten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties