Brandveiligheidsonderzoek (quickscan, gevelscan en uitgebreide inspectie)

Weten hoe uw gebouw er qua brandveiligheid voor staat? Met een quickscan komt er op hoofdlijnen snel duidelijkheid. De uitgebreide inspectie leidt tot een dossier, waarin alle zaken tot in detail omschreven staan. In beide gevallen weet u waar de pijnpunten liggen, en wat er nodig is om het gebouw (weer) brandveilig te maken.

Snel duidelijkheid

De quickscan geeft aan hoe het met de brandveiligheid van een gebouw gesteld is. Kort, bondig en overzichtelijk. SGS Search heeft ruime ervaring in het onderzoeken van uiteenlopende gebouwen; u bent dus verzekerd van een zeer betrouwbare inschatting van de situatie. Daar waar we tekortkomingen constateren, dragen we ook oplossingen aan.

Met aandacht voor details

Bij de uitgebreide inspectie duiken we veel dieper in het gebouw, met het Bouwbesluit 2012 als uitgangspunt. We omschrijven de gebreken en komen met praktische oplossingen om weer aan de voorschriften te voldoen. U ontvangt een compleet brandveiligheidsrapport, inclusief tekeningen, foto’s, herstelwerkzaamheden en kosten.

Gevelscan

Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in London heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken eind 2018 aan gemeenten opgedragen dat vastgoedeigenaren met risicovolle gebouwen in het portfolio deze gebouwen in kaart moeten brengen én moeten onderzoeken. Dit dient te gebeuren door de BZK-risicotool Brandveiligheid Gevel (versie d.d. 12-04-2019) in te vullen. Met de gevelscan brengen we efficiënt de potentiele brandveiligheidsrisico’s van uw gevels in kaart, vullen we de BZK-risicotool in en weet u direct of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Goede contacten

SGS Search zet voor de brandveiligheidsonderzoeken ervaren en gecertificeerde inspecteurs in. Juist doordat we veel ervaring hebben in uiteenlopende gebouwen, schetsen we snel helderheid. Heeft u na een vergunningscontrole door de brandweer of gemeente een melding gehad dat uw gebouw niet aan de brandveiligheidseisen van de bouwvergunning, gebruiksvergunning of gebruiksmelding voldoet? En moet u binnen een bepaalde periode alle zaken op orde brengen? Geen zorgen. We gaan met brandweer en gemeente in gesprek en komen snel met werkbare oplossingen.

Veelzijdige dienstverlening

SGS Search inspecteert en adviseert opdrachtgevers in brede zin op het gebied van brandveiligheid. Dit zijn onze veelvoorkomende brandveiligheidsdiensten:

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een brandveiligheidsonderzoek kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan