Brandveiligheidsadvies

Bij het brandveilig maken én houden van gebouwen komt een wereld aan wet- en regelgeving kijken. SGS Search voorziet opdrachtgevers in alle fasen van passend brandveiligheidsadvies. Een kort overzicht van brandveiligheidsvraagstukken waarmee u bij ons terecht kunt.

Ontwerpfase: van brandveiligheidsadvies tot regelen vergunningen

Wilt u een brandveiligheidsexpert in de ontwerpfase naar de bouwplannen laten kijken? We beoordelen uw tekeningen en voeren bouwplantoetsing uit. Ook regelen we alles rondom vergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de melding brandveilig gebruik).

(Ver)bouwfase: brandveiligheidseisen in praktijk gebracht

Tijdens deze fase zorgen we ervoor dat het gebouw niet alleen op de tekening, maar ook in werkelijkheid voldoet aan alle brandveiligheidseisen. U kunt (onder andere) bij ons terecht voor advies over het aanbestedingstraject, toezichtinspecties, opleveringsinspecties of een brandoverslagberekening.

Gebruiksfase: is alles zoals het moet zijn?

Wilt u weten of uw gebouw voldoet aan de specifieke brandveiligheidseisen? Of heeft de brandweer of gemeente tijdens een controle gebreken geconstateerd? Onze brandveiligheidsexpert controleert uw gebouw op de geldende regelgeving en geeft advies over hoe het gebouw snel weer aan de eisen te laten voldoen. We onderhouden ook contact met de betrokken instanties.

Aan- en verkoopfase: inspecties geven uitsluitsel

Wilt u weten of het gebouw brandveilig is voordat u het verkoopt of wilt aankopen? Of wilt u weten welke investering nodig is om het gebouw weer aan de voorschriften te laten voldoen. We voeren een brandveiligheidsinspectie voor u uit en geven u het juiste brandveiligheidsadvies.

Veelzijdige dienstverlening

SGS Search inspecteert en adviseert opdrachtgevers in brede zin op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan:

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan