Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische inspectie geeft uitsluitsel over de kwaliteit van het gebouw en over de staat van onderhoud. Een bouwkundig onderzoek is dan ook een prima uitgangspunt voor een Meerjaren Onderhoudsplan, een MJOP.

De resultaten van een bouwkundige inspectie

Een bouwkundig onderzoek geeft u inzicht in de kenmerken en eventuele gebreken van een gebouw en de installaties. De inspectiegegevens bieden duidelijkheid over de conditie van het gebouw voor eventuele investeerders of andere partijen waar u mee samenwerkt. U heeft direct inzicht in de kracht en zwaktes van (elementen in) uw gebouw. We ondersteunen u vervolgens graag in het opzetten van een MJOP, zodat de waarde van uw vastgoed ook in de toekomst behouden blijft.

Bouwtechnische inspectie

Resultaten en rapportage

Het is vaak niet noodzakelijk alle onderdelen van een bouwkundige inspectie (opnieuw) onder de loep te nemen. De analyse van uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken geeft meestal goed inzicht in risico's. Onze heldere en overzichtelijk samengestelde rapportages over onze activiteiten garanderen u als opdrachtgever dat u altijd kunt beschikken over alle gegevens met betrekking tot uw vastgoed. Wij bundelen alle feiten in een overzichtelijk bouwtechnisch rapport. Het resultaat? Een leidraad voor uw beslissingen, een gedetailleerde onderbouwing per vraagstuk en een helder bouwkundig advies.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een bouwtechnische inspectie kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties