Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische inspectie geeft uitsluitsel over de kwaliteit van het gebouw en over de staat van onderhoud. Een bouwkundig onderzoek is dan ook een prima uitgangspunt voor een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan, een DMJOP.

De resultaten van een bouwkundige inspectie

Een bouwkundig onderzoek geeft u inzicht in de kenmerken en eventuele gebreken van een gebouw en de installaties. De inspectiegegevens bieden duidelijkheid over de conditie van het gebouw voor eventuele investeerders of andere partijen waar u mee samenwerkt. U heeft direct inzicht in de kracht en zwaktes van (elementen in) uw gebouw. We ondersteunen u vervolgens graag in het opzetten van een DMJOP, zodat de waarde van uw vastgoed ook in de toekomst behouden blijft.

Bouwtechnische inspectie

Resultaten en rapportage

Het is vaak niet noodzakelijk alle onderdelen van een bouwkundige inspectie (opnieuw) onder de loep te nemen. De analyse van uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken geeft meestal goed inzicht in risico's. Onze heldere en overzichtelijk samengestelde rapportages over onze activiteiten garanderen u als opdrachtgever dat u altijd kunt beschikken over alle gegevens met betrekking tot uw vastgoed. Wij bundelen alle feiten in een overzichtelijk bouwtechnisch rapport. Het resultaat? Een leidraad voor uw beslissingen, een gedetailleerde onderbouwing per vraagstuk en een helder advies.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een bouwtechnische inspectie kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers controleren…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Bovendien is een keurig…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties