Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas kan het binnenklimaat ook negatief beïnvloed worden; bijvoorbeeld door stof, lawaai, stank, bacteriën en schimmels. SGS Search doet binnenklimaatonderzoek in gebouwen én adviseert over pragmatische oplossingen.

Over het onderzoek

Als vastgoedeigenaar wilt u uw gebouwgebruikers een gezond binnenklimaat kunnen garanderen. Bouwkundige en installatietechnische adviseurs van SGS Search kunnen snel en efficiënt onderzoeken of de kwaliteit van het binnenklimaat te wensen overlaat. Zij zijn gespecialiseerd in akoestisch onderzoek, stofonderzoek, olfactorisch onderzoek, legionella-onderzoek en microbiologisch onderzoek. Samen met de resultaten van het onderzoek draagt de inspecteur doeltreffende oplossingen aan, zoals het geregeld vervangen van de filters in luchtbehandelingsinstallaties, goede ventilatie en tijdige inspectie van het drinkwater op legionella.

Binnenklimaatonderzoek

Microbiologisch onderzoek

Micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en gisten kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen en verspreiden. In tal van branches – zoals de voedingsmiddelenindustrie, horeca en ziekenhuizen - worden hoge eisen gesteld aan hygiëne en infectiepreventie. Microbiologisch onderzoek wijst uit of een locatie aan alle geldende eisen voldoet. Onze ervaren inspecteurs nemen verschillende monsters in werkruimtes en installaties, die vervolgens worden onderzocht in een geaccrediteerd laboratorium. De opdrachtgever ontvangt een rapport dat een helder overzicht geeft van de onderzoeksresultaten, inclusief eventuele adviezen en vervolgacties om besmettingshaarden aan te pakken.

Eén aanspreekpunt

SGS Search beschikt over deskundige onderzoeksteams en eigen, onafhankelijke laboratoria die overal in het land inzetbaar zijn. We voeren het proces van binnenklimaatonderzoek en advies geheel in eigen beheer uit. Dat betekent dat u één aanspreekpunt heeft en niet met meerdere partijen contact hoeft te onderhouden. Onze adviezen zijn onafhankelijk en discreet. Bovendien kunnen onze adviseurs medewerkers deskundig voorlichten over de kwaliteit van het binnenklimaat en eventuele maatregelen om dat te verbeteren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers controleren…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Bovendien is een keurig…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties