Projectmanagement nieuwbouw, renovatie, sloop

Bij nieuwbouw, renovatie of sloop komt u voor veel te staan. Vergunningen, verduurzaming, brandveiligheid, onderzoeken… SGS ondersteunt u bij elke nieuwe stap. Van HSE- tot projectmanagement; onze veiligheidskundigen en projectmanagers staan voor u klaar.

Projectmanagement nieuwbouw, renovatie, sloop

Of het nu gaat om strategisch advies, specialistisch onderzoek en/of de dagelijkse aansturing van alle betrokken partijen; met hulp van onze veiligheidskundigen en projectmanagers, krijgt u het beste inzicht in de risico’s en kansen van een project of gebouw. U kunt bij ons terecht voor:

Onderzoeken

Een Bouwstoffeninventarisatie, een Bodemonderzoek, een Asbestinventarisatie, een Veiligheids- en gezondheidsplan en/of een Bouwkundige vooropname. Renoveren, slopen en bouwen gaat altijd volgens wettelijke regels en randvoorwaarden. Wij weten precies waar u mee te maken krijgt en welke onderzoeken nodig zijn.

Sloopmeldingen

Bij een sloopproject komt meestal meer kijken dan een sloopmelding alleen. Denk bijvoorbeeld aan een kapvergunning, een grondwateronttrekkingsvergunning of lozingsvergunning en/of een omgevingsvergunning. Wij vragen de benodigde vergunningen tijdig aan en houden toezicht op de naleving van wetten en regels tijdens de uitvoering.

Aanbestedingstrajecten

Nationale en internationale wet- en regelgeving wordt voortdurend aangescherpt. Aanbestedingstrajecten goed en volgens de regels uitvoeren, is ingewikkeld. Van het voorwerk – advertenties plaatsen, beoordelingscriteria samenstellen, papierwerk, etc. – tot en met de aannemersselectie en de directievoering over de uitvoeringsfase; wij nemen u alles uit handen.

Opstellen bestekken en kostenramingen

Het opstellen van duidelijke bestekken en kostenramingen is vooral in de aanbestedingsfase belangrijk voor de bewaking van de kwaliteit en de voortgang van (duurzame) sloop-, sanerings- of renovatieprojecten. Onze begrotingen worden helemaal op uw wensen en budget afgesteld.

Projectbegeleiding en directievoering

Wij houden de touwtjes strak in handen bij uw sloop-, renovatie- of nieuwbouwproject. Onze projectbegeleiding en directievoering is allesomvattend: van het doen van een sloopmelding en vergunningsaanvraag tot toezicht op het werk en toegepaste (circulaire) materialen en de facturering.

Projectmanagement bij asbestsanering

Het helder en eenduidig aansturen, controleren en coördineren van alle betrokken partijen bij grootschalige saneringsprojecten, is onze specialiteit. Ook in technisch, milieukundig, veiligheidskundig, Arbo-technisch en financieel opzicht zorgen we voor een gedegen aanpak.

Projectmanagement circulair slopen

Circulair slopen is duurzaam en kostenefficiënt. Vrijgekomen grondstoffen kunnen we opnieuw hoogwaardig toepassen. Wij nemen het projectmanagement én vergunningsmanagement van circulair slopen graag van u over.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons projectmanagement bij nieuwbouw, renovatie of sloop? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties