HSE-management en HSE-advies

Vanuit de Arbowet zijn bedrijven verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren op de werkvloer. Wilt u uw HSE-management (Health Safety & Environment) naar een hoger niveau tillen? Wij helpen u bij al uw veiligheidsvragen.

HSE in uw project

Over gezonde arbeidsomstandigheden valt niet te onderhandelen. Een goed veiligheidsbeleid betaalt zich altijd terug. Ziekteverzuim vermindert, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten worden teruggedrongen en productiviteit en werkplezier gaan omhoog. Met onze HSE-diensten garandeert u de gezondheid en veiligheid van uw team, de kwaliteit van uw product en de zorg voor het milieu binnen uw bedrijf of organisatie.

HSE tijdens projecten

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn tevens een must tijdens sloop-, renovatie- en bouwprojecten, maar ook tijdens industriële projecten. Wij zorgen dat veiligheid de rode draad is en regelen alles rondom het HSE-beleid. U heeft een ervaren HSE-manager als vast aanspreekpunt tijdens het hele traject.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

• Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een veilige en gezonde werkplek start met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E, verplicht voor ieder bedrijf, brengt alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of een project in kaart. Denk hierbij aan machines, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, maar ook bijvoorbeeld beeldschermwerk. Op basis van deze RI&E maken we een plan van aanpak om gezondheidsklachten en ongevallen te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is het Veiligheids- en Gezondheidsplan, oftewel De V&G. Wij zorgen ervoor dat u helemaal in orde bent met uw RI&E.

• Opstellen sloop veiligheidsplan

Net als een sloopmelding is een gedetailleerd sloopveiligheidsplan verplicht als u sloopplannen heeft. Dit plan beschrijft gedetailleerd hoe en wanneer er gesloopt wordt, of de sloop overlast oplevert, welke veiligheidsvoorzieningen er zijn getroffen en hoe de communicatie met gebouwgebruikers en omwonenden geregeld is. Ook over andere werkzaamheden rondom de sloop moet het plan inzicht geven, zoals asbestsanering en eventuele nieuwbouw. Wij zijn gespecialiseerd in sloopmanagement en zorgen ervoor dat het sloopproject helemaal volgens de wettelijke bepalingen verloopt.

• V&G-plan en V&G-Audit

Een V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan) moet op iedere werf aanwezig zijn. Hierin beschrijft de opdrachtgever hoe alle aannemers samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen getroffen zijn voor de veiligheid van de werknemers. Om zeker te weten dat uw V&G-plan met bijbehorende RI&E voldoen aan alle wettelijke eisen, voert onze V&G-coördinator de V&G-audit uit.

• Compleet HSE-management

Onze safety coaches tillen de veiligheid binnen uw bedrijf of project naar een hoger plan met ons complete pakket aan HSE-management. Wij zorgen ervoor dat alles rondom Health, Safety & Environment van A tot Z geregeld is en helpen bij al uw veiligheidsvraagstukken, zoals:

• uitwerken van een veiligheidscultuur
• opstellen van een managementsysteem
• opstellen van een V&G-plan
• controle naleving van V&G-eisen
• opstellen van een RI&E
• opstellen van een calamiteitenplan
• onafhankelijk incidentenonderzoek
• veiligheidstrainingen
• toezicht en controle op de veiligheidsplannen


Meer weten?

Wilt u meer weten over ons HSE-management en advies? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties