De CO2-footprint van een gebouw

Twee belangrijke factoren bepalen de CO2-impact van gebouwen op het milieu. Enerzijds is dat de energieprestatie, dus het energieverbruik voor verwarmen en koelen. Anderzijds is dat de zogenoemde Embodied Carbon Footprint, de totale hoeveelheid CO2 die vrijkomt tijdens de levenscyclus van een gebouw.

Duurzaam bouwen 

Om te streven naar een volledig CO2-neutrale wereld in 2050, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs, moeten we inzetten op een geïntegreerde aanpak waarbij zowel gekeken wordt naar energiebesparing als naar de Embodied Carbon Footprint.

Energieprestatieonderzoeken en energieprestatiediensten

Het energieverbruik voor verwarmen en koelen bepaalt een groot deel van de CO2-footprint van een gebouw. We ondersteunen en adviseren u bij het realiseren van uw ambitie op gebied van energieprestatie d.m.v. onze energieprestatieonderzoeken en energieprestatiediensten.

Embodied Carbon Footprint

Met Embodied Carbon bedoelen we de CO2-uitstoot tijdens de productie van bouwmaterialen en andere materialen en producten in een gebouw en de constructie en sloop van een gebouw. Hier valt nog heel wat winst te behalen. Bijvoorbeeld door slim te kijken naar materiaalkeuzes bij renovatie en groot onderhoud, maar ook door de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik van gebouwelementen beter in kaart te brengen.

Levenscyclusanalyse

Om de Embodied Carbon Footprint van zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw nauwkeurig te bepalen maken we gebruik van Levenscyclusanalyses (LCA). Hiermee kunnen we op een wetenschappelijke manier de milieueffecten van een gebouw over de hele levenscyclus evalueren, inclusief grondstoffenwinning, productie, transport, gebruik en uiteindelijke sloop.

Milieu Prestatie Gebouwen

In Nederland is deze berekening ook wel bekend als de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dit is een gestandaardiseerde LCA-methode die het Embodied Carbon van een gebouw in kaart brengt. Met de uitkomsten adviseren we over hoe u het onttrekken van nieuwe grondstoffen en daarmee de CO2-uitstoot nog verder kunt beperken.

LCA Maatwerkprofielen

Bij het opstellen van MPG’s en LCA’s maken we gebruik van diverse rekenmethodieken, zoals onder meer GPR en ONECLICKLCA. We kunnen desgewenst ook met maatwerkprofielen berekenen waarvoor we zelf de LCA’s (opstellen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de CO2-footprint van uw gebouw en wilt u uw vastgoed toekomstbestendig maken? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan