Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten de activiteiten van alle betrokken partijen zorgvuldig worden aangestuurd, gecontroleerd en gecoördineerd. Ook in technisch, milieukundig, veiligheidskundig, arbotechnisch en financieel opzicht vraagt een dergelijk project een weloverwogen, gecoördineerde aanpak.

Een centrale en deskundige partij

Wat uitkomst biedt, is één centrale partij die alle noodzakelijke touwtjes in handen heeft. Als internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau heeft SGS Search in de loop der jaren een zeer ruime ervaring in het managen van complexe saneringstrajecten. We bieden u milieukundige begeleiding, projectbegeleiding en directievoering, afzonderlijk of in combinatie. Inclusief de toetsing van alle activiteiten aan de geldende wet- en regelgeving.

projectmanagement bij asbestsanering

Alles onder controle

Rekening houdend met de eisen die wet- en regelgeving aan de uitvoering van saneringsprojecten stelt, stellen wij bestekken op, maken we sloopplannen en V&G-plannen, verzorgen we (Europese) aanbestedingen en leiden we het project tot en met de (deel)opleveringen. In goed overleg met u als opdrachtgever, om u alle zorgen uit handen te nemen. De multidisciplinaire expertise en de pragmatische aanpak van onze experts verzekeren u van optimale controle over de planning, de kwaliteit en het budget.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook projectmanagement bij asbestsanering kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties