Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een gedetailleerd sloopveiligheidsplan kunnen overleggen. Dit plan geeft een gedetailleerde omschrijving van de wijze waarop en de fasen waarin de sloop wordt uitgevoerd. Bovendien staat in het plan aangegeven wanneer de sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden, of ze eventueel overlast voor omwonenden opleveren, welke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en hoe de communicatie met gebouwgebruikers en omwonenden geregeld wordt.

Complexe materie

Een sloopveiligheidsplan opstellen vergt veel kennis en ervaring. Naast eerdergenoemde punten moeten de sloopplannen ook inzicht geven in andere werkzaamheden, zoals asbestsanering en renovatie of nieuwbouw die voorafgaan aan de sloop of de sloop opvolgen. Wie een sloopveiligheidsplan wil indienen moet ook over een asbestinventarisatierapport beschikken en aangeven welke slooptechnieken worden toegepast.

Alle expertise in huisSloopplannen

SGS Search is gespecialiseerd in sloopmanagement en stelt sloopveiligheidsplannen op voor opdrachtgevers in de vastgoedsector, woningcorporaties en gemeenten. Daarnaast verzorgen wij desgevraagd ook de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden en zien we erop toe dat het sloopproject geheel volgens de wettelijke bepalingen verloopt. Goed management voorkomt verrassingen op het gebied van planning, kwaliteit, vergunningen en financiën. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties