Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen voor klachten en gezondheidsrisico's voor medewerkers zorgen. Veruit het grootste risico ontstaat door verspreiding via de lucht, maar ook (afval)water of neergeslagen stofdeeltjes kunnen gezondheidsrisico's veroorzaken.

Blootstelling aan mogelijk schadelijke stoffen

In het arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd dat de werkgever, vanuit zijn zorgplicht, verplicht is te zorgen voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Een goede luchtkwaliteit speelt daarin een belangrijke rol. De werkgever moet de mate van blootstelling aan luchtvervuiling beoordelen om vast te stellen of er sprake is van een veilige werkomgeving. Aan de hand van een ARBO-gerelateerd onderzoek kunnen wij dit voor u vaststellen. 

Onderzoek schadelijke stoffen

Risicovolle stoffen

De experts van SGS Search kunnen uw werkomgeving op de volgende gevaarlijke stoffen onderzoeken:
- Fijnstof en kwartsstof
- Kwik
- Formaldehyde
- Roet
- Dieselroet
Chroom-6
Keramische vezels
Asbest
- Metaal(oxiden) bijvoorbeeld in lasrook of -damp

Binnen de wereldwijde SGS-groep kunnen we bovendien blootstellingsonderzoeken uitvoeren op alle andere denkbare stoffen.

Analyseren en adviseren

SGS Search heeft jarenlange ervaring met het onderzoeken van gevaarlijke stoffen in bedrijfsruimten en productieomgevingen. Onze deskundige adviseurs maken daarbij gebruik van geavanceerde meetapparatuur. Zij analyseren de lucht-, water- en stofmonsters en delen de onderzoeksresultaten met opdrachtgevers in een helder, inzichtelijk rapport. Als daaruit blijkt dat de concentratie van de onderzochte stof de wettelijk toegestane norm overschrijdt, adviseren onze adviseurs over hoe deze concentratie verminderd kan worden. In een ARBO-gerelateerd onderzoek zijn onze bouwkundige en installatietechnische adviseurs in staat de beste en meest efficiënte oplossingen aan te dragen om het binnenklimaat te verbeteren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties