Blootstellingsmetingen

In een wereld waar veiligheid en gezondheid op de werkplek van het grootste belang zijn, spelen blootstellingsmetingen of blootstellingsonderzoek een cruciale rol. Deze metingen helpen daadwerkelijke risico's te identificeren en te beheersen, en zorgen daarmee voor een veilige en gezonde werk- en leefomgeving.

Blootstellingsmetingen

Waarom zijn blootstellingsmetingen belangrijk?

U wilt dat uw medewerkers hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren. Bovendien stelt ook de Arbowetgeving dat u de risico’s die werknemers lopen, moet kennen en dat u de juiste beheersmaatregelen moet nemen.

Potentiële gevaren beoordelen

Blootstellingsmetingen zijn essentieel om de blootstelling van werknemers aan potentiële gevaren in hun werkomgeving te beoordelen. Wij hebben ons gespecialiseerd in luchtmetingen. Door in real life omstandigheden te meten, maken we inzichtelijk of er (gevaarlijke) stoffen vrijkomen en onderzoeken we hoe dit zich verhoudt tot eventuele grenswaarden. Op basis van de meetresultaten beoordelen we of bestaande maatregelen voldoen of dat er aanpassingen nodig zijn om de risico’s te beheersen.

Binnenklimaat monitoren

We zetten blootstellingsmetingen ook in om het binnenklimaat te monitoren en te beheersen Meestal doen we dat als er op de werkvloer klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en/of prikkende ogen gemeld worden, maar steeds vaker worden we ook ingezet om preventief te meten. Een goed binnenklimaat zorgt voor een hogere tevredenheid en productiviteit.

Wat voor blootstellingsmetingen zijn er?

Bij SGS Search voeren we verschillende soorten blootstellingsmetingen uit. We meten met behulp van pompen, filters en nauwkeurige laboratoriumanalyses. Ook zetten we apparatuur in die continu metingen uitvoert met behulp van geavanceerde sensoren.

Conform de NEN 689

Deze sensoren gebruiken we ook bij langdurige (monitor)metingen en binnenklimaatonderzoeken. Of het nu gaat om een indicatieve meting of een volledig blootstellingsonderzoek conform de NEN 689, onze specialisten helpen u verder.

Om welke stoffen gaat het?

We kunnen blootstellingsmetingen uitvoeren op een groot aantal gevaarlijke stoffen. Denk daarbij aan asbest en zware metalen, maar ook aan bijvoorbeeld kwartsstof, lasrook, VOC’s of fijnstof. Heeft u vragen over een specifieke stof. Twijfel niet om contact met ons op te nemen .

Meer weten?

Wilt u weten of uw werkvloer of omgeving veilig is en of u de juiste beheersmaatregelen neemt? Neem voor meer informatie over blootstellingsonderzoek contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan